Αρχαία Ελληνική Μυθολογία

Έκτορας
Αρχαϊκός αμφορέας

Αντί προλόγου

Στην ενότητα «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία» παρουσιάζονται επιλεγμένα μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η επιλογή έγινε με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποίησης του «Λεξικού» γενικότερα στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, δραματικές σχολές) αλλά και ευρύτερα.
Περιλαμβάνεται:
Α) Γενική εισαγωγή με τίτλο Διαβάζοντας Μυθολογία. Σε αυτήν δίνονται παραδείγματα «ανάγνωσης» μύθων εντός του διευρυμένου χρονικού πλαισίου της αρχαιότητας και εκτός αυτού.
Β) Λήμματα ταξινομημένα με τρόπο που να αποκαλύπτεται, πίσω και πέρα από τις λεπτομέρειες, ένας «κόσμος», σταθερός αλλά και πλούσιος σε παραλλαγές.
Το ψηφιακό αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού μύθου, να ενθαρρύνει την άμεση και αδιαμεσολάβητη ανάγνωση (γι’ αυτό και παρατίθενται ενίοτε αυτούσιες πηγές στο πρωτότυπο ή/και σε μετάφραση) αλλά και τη διαμεσολαβημένη μέσα από σχόλια, παρατηρήσεις, παραπομπές, εικονογραφικό υλικό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
μάχες
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΘΕΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ
ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΤΡΕΙΔΕΣ
ΑΤΡΕΙΔΕΣ
ΑΧΑΙΟΙ
ΑΧΑΙΟΙ
ΠΡΙΑΜΙΔΕΣ
ΠΡΙΑΜΙΔΕΣ
ΤΡΩΕΣ
ΤΡΩΕΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΑΝΤΕΙΣ
ΜΑΝΤΕΙΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΜΕΙΞΟΓΕΝΗ ΟΝΤΑ
ΜΕΙΞΟΓΕΝΗ ΟΝΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΗΡΩΕΣ
ΗΡΩΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΙ