Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχαία Ελληνική Μυθολογία

Παρουσιάζονται επιλεγμένα μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η επιλογή έγινε με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποίησης του «Λεξικού» γενικότερα στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, δραματικές σχολές) αλλά και ευρύτερα.

Περιλαμβάνεται:

Α) Γενική εισαγωγή με τίτλο Διαβάζοντας Μυθολογία. Σε αυτήν δίνονται παραδείγματα «ανάγνωσης» μύθων εντός του διευρυμένου χρονικού πλαισίου της αρχαιότητας και εκτός αυτού.

Β) Λήμματα ταξινομημένα με τρόπο που να αποκαλύπτεται, πίσω και πέρα από τις λεπτομέρειες, ένας «κόσμος», σταθερός αλλά και πλούσιος σε παραλλαγές.

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού μύθου, να ενθαρρύνει την άμεση και αδιαμεσολάβητη ανάγνωση (γι’ αυτό και παρατίθενται ενίοτε αυτούσιες πηγές στο πρωτότυπο ή/και σε μετάφραση) αλλά και τη διαμεσολαβημένη μέσα από σχόλια, παρατηρήσεις, παραπομπές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΘΕΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ

ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΟΙ μάγοι θηβαϊκός κύκλος κρήτη

ΜΕΙΞΟΓΕΝΗ ΟΝΤΑ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΤΡΕΙΔΕΣ

ΠΡΙΑΜΙΔΕΣ-ΤΡΩΕΣ

ΜΕΙΞΟΓΕΝΗ ΟΝΤΑ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΤΡΕΙΔΕΣ

ΠΡΙΑΜΙΔΕΣΤΡΩΕΣ

ΗΡΩΕΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΑΝΤΕΙΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΜΑΝΤΕΙΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΠΟΓΟΝΟΙ-ΚΥΚΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗ

ΘΡΑΚΕΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ  

 

Οι ενότητες: Εισαγωγή, Μάγισσες και Μάγοι, Θηβαϊκός κύκλος, Κρητικός κύκλος, Μυθολογία της Μακεδονίας, Ατρείδες, Πριαμίδες,
Μάντεις, Μεταμορφώσεις και από τους θεούς οι: Απόλλωνας, Άρης, Άρτεμη και Ποσειδώνας
φιλοξενούνται στον ιστοχώρο των Ψηφίδων του Κέντρου της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Η ενότητα της Μυθολογίας του Νερού, των Μειξογενών όντων, ο Ηρακλής, οι Ηρακλείδες, ο Κύκλος του Ηρακλή, οι ήρωες του Τρωικού Κύκλου,
η Μυθολογία της Θράκης  και από τους θεούς οι: Ερμής, Αφροδίτη, Ήφαιστος και το Ευρετήριοφιλοξενούνται προσωρινά σ' αυτόν τον ιστοχώρο.

 

Ομάδα Εργασίας:

Σύνταξη κειμένων – Γενική επιμέλεια: Δήμητρα Μήττα

Συλλογή – Επεξεργασία εικονογραφικού υλικού: Γιάννης Παπαθανασίου

 

ΑΡΧΙΚΗ