Άσκηση στα αρχαιόκλιτα επίθετα σε –θείς, -θείσα, -θεν κατέβασε την άκσηση

Να πλησιάσουν οι γεννηθ μαθητές και οι γεννηθ μαθήτριες του 2005.
Πολλές φορές ακούμε μια γυναίκα να λέει «εγώ είμαι γεννηθείς το 1970», κάτι που φυσικά είναι λάθος· το σωστό είναι «εγώ είμαι γεννηθ το 1970». Καμιά φορά ακούμε και άνδρες να λένε «εγώ είμαι γεννηθείσα το 1970». Εννοείται πως κι αυτό είναι λάθος· το σωστό είναι «εγώ είμαι γεννηθ το 1970».
Τα δηλωθ εισοδήματα του 2018 ήταν μεγαλύτερα των δηλωθ εισοδημάτων του 2017.
Να μου παρουσιάσετε ένα μέρος των κατατεθ προσφορών όλων των εταιρειών.
Σήμερα έγινε η παρουσίαση των νεοαποκτηθ μηχανημάτων.
Το σύνολο των προθυμοποιηθ ανδρών, των προθυμοποιηθ γυναικών και των προθυμοποιηθ παιδιών ήταν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός