Βρες τους προσδιορισμούς στις επαυξημένες προτάσεις, ώστε να γίνουν απλές. κατέβασε την άσκηση

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι είναι προσδιορισμός

1. προβλέπονται καταιγίδες.
2. Οι άνθρωποι, , επικοινωνούν .
3. Τα παιδιά παρέδωσαν στην αστυνομία τη τσάντα.
4. ένας μαθητής λέει την προσευχή.
5. εγώ κι ο Γιώργος θα παίξουμε ποδόσφαιρο .