Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τα ρήματα έρχομαι και τρώω κατέβασε την άσκηση