Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις πάω εκδρομή και κάνει καλό καιρό κατέβασε την άσκηση