Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του ποσού doc

Να εντοπίσεις στις παρακάτω προτάσεις με ποιο τρόπο εκφέρεται ο επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού

-


1. Πάνω κάτω αυτή είναι η τιμή του.
2. Το πλοίο ταξιδεύει με τρεις χιλιάδες άτομα.
3. Κουβάλησα όσα πράγματα μπορούσα.
4. Καλός είναι αν και τον γνωρίζω ελάχιστα.
5. Το ταξίδι διήρκεσε τρεις ώρες.
6. Πενταπλάσιος ήταν ο αριθμός των επισκεπτών.
7. Κάθισε λιγάκι μαζί μας.
8. Πρέπει να γράψεις μέχρι το τέλος της σελίδας.
9. Σήμερα τρέξαμε δέκα χιλιόμετρα.
10. Σφίξε τη βίδα όσο μπορείς.

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός