Να βρεις αν είναι παράθεση ή επεξήγηση οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. κατέβασε την άσκηση