Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων 6


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ανδοκίδη

 

Βικιπαίδεια

Περί των μυστηρίων, Περί των μυστηρίων

Περισσότερα κείμενα του Ανδοκίδη: Πύλη

 

Για το κείμενο

 

Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την ἔνδειξιν ἀσεβείας, δηλαδή την κατηγορία ότι παραβίασε το διάταγμα του Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να παρευρίσκονται στα Ελευσίνια Μυστήρια. Θυμίζουμε ότι ο ρήτορας είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση της διακωμώδησης των μυστηρίων στην υπόθεση των Ερμοκοπιδών, που συγκλόνισε την Αθήνα κατά το 415 π.Χ., οπότε φυλακίστηκε και εξορίστηκε.
Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Το κείμενο

 

[6] αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον ἔλαττον ἔχειν. οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύσαντες καὶ συνθέντες, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο: ἐγὼ δὲ μετὰ δέους καὶ κινδύνου καὶ διαβολῆς τῆς μεγίστης τὴν ἀπολογίαν ποιοῦμαι. εἰκὸς οὖν ὑμᾶς ἐστιν εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ ἢ τοῖς κατηγόροις.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[6] αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς ἄνδρες εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ τοῖς κατηγόροις εἰδότας ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον ἔλαττον ἔχειν. οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύσαντες καὶ συνθέντες αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο: ἐγὼ δὲ μετὰ δέους καὶ κινδύνου καὶ διαβολῆς τῆς μεγίστης τὴν ἀπολογίαν ποιοῦμαι. εἰκὸς οὖν ὑμᾶς ἐστιν εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τοῖς κατηγόροις.

 

 

Λεξιλογικά

 

αἰτοῦμαι: ζητώ κάτι για τον εαυτό μου, για προσωπική μου χρήση ή σκοπό, αξιώνω, διεκδικώ ψηφίδες

παρασχέσθαι: του ρ. παρέχομαι δίνω, προξενώ, παρέχω, προσφέρω ψηφίδες

εὔνοια: καλή θέληση, ευμένεια, αγαθότητα, καλοσύνη ψηφίδες

εἰδότας, του ρ. οἶδα/εἴδω: γνωρίζω ψηφίδες

ἐπιβουλεύω: σχεδιάζω κακό ή συνωμοτώ εναντίον ψηφίδες

συντίθημι συνθέτω, δημιουργώ, σχηματίζω, επινοώ, μηχανεύομαι ψηφίδες

εἰκός: που μοιάζει στην αλήθεια, δηλ. πιθανό, εύλογο, λογικό ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

 

Η μετάφραση είναι αντιγραμμένη από: Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

1. Να γραφτούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη μέση φωνή των ρημάτων: αἰτοῦμαι, παρασχέσθαι, ἀκροᾶσθε, ἐπιβουλεύσαντες, ποιοῦμαι

 

  ενεστώτας μέλλοντας παθ. μέλ αόριστος αόρ. β' παθ. αόρ. παρακείμενος
αἰτοῦμαι αἰτεῖσθαι αἰτήσεσθαι αἰτηθήσεσθαι αἰτήσασθαι   αἰτηθῆναι ᾐτῆσθαι
παρασχέσθαι παρέχεσθαι παρασχήσεσθαι
/ παρέξεσθαι
παρασχεθήσεσθαι κατηγορηθείς παρασχέσθαι   παρεσχῆσθαι
ἀκροᾶσθαι ἀκροάσεσθαι     ἀκροάσασθαι   ἀκροαθῆναι ἠκροᾶσθαι
ἐπιβουλεύσαντες ἐπιβουλεύεσθαι ἐπιβουλεύσεσθαι ἐπιβουλευθήσεσθαι ἐπιβουλεύσασθαι   ἐπιβουλευθῆναι ἐπιβεβουλεῦσθαι
ποιοῦμαι ποιεῖσθαι ποιήσεσθαι ποιηθήσεσθαι ποιήσασθαι   ποιηθῆναι πεποιῆσθαι

 

2. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στον άλλο αριθμό: ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν, πλείω, ἐμοὶ, τῷ ἀπολογουμένῳ, ἐπιβουλεύσαντες, συνθέντες, τῆς μεγίστης, ὑμᾶς

 

ὦ ἄνδρες | ὦ ἄνερ

εὔνοιαν | εὐνοίας

πλείω | πλείους

ἐμοὶ | ἐμέ

ἀπολογουμένῳ | ἀπολογουμένοις

ἐπιβουλεύσαντες | ἐπιβουλεύσας

συνθέντες | συνθείς

μεγίστης | μεγίστων

ὑμᾶς | σέ