Δημοσθένης, Ὑπέρ τῶν Μεγαλοπολιτῶν, 27-28


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Υπέρ τῶν Μεγαλοπολιτῶν, 27-28 perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Η Μεγαλόπολη, πρωτεύουσα του Κοινού των Αρκάδων, συνδεόταν παραδοσιακά με τους εχθρούς της Σπάρτης: Αργείους, Μεσσηνίους, Σικυωνίους και Θηβαίους. Μετά τον θάνατο του Επαμεινώνδα (362 π.Χ.) και την εμπλοκή των Θηβαίων σε πόλεμο με τους Φωκείς, οι Αρκάδες φοβούνταν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την απειλή των Σπαρτιατών. Έτσι, μιμούμενοι το παράδειγμα της Μεσσήνης, που, ήδη από το 355 π.Χ., είχε συνάψει αμυντική συμμαχία με την Αθήνα, έστειλαν εκεί το 353/2 αντιπροσωπεία με προτάσεις για τη σύναψη συμμαχίας. Ο Δημοσθένης θα υποστηρίξει την πρόταση των Μεγαλοπολιτών.

 

Το κείμενο

 

[27] λέγουσι τοίνυν οἱ μάλιστα δοκοῦντες δίκαια λέγειν ὡς δεῖ τὰς στήλας καθελεῖν αὐτοὺς τὰς πρὸς Θηβαίους, εἴπερ ἡμέτεροι βεβαίως ἔσονται σύμμαχοι. οἱ δέ φασι μὲν αὑτοῖς οὐκ εἶναι στήλας, ἀλλὰ τὸ συμφέρον εἶναι τὸ ποιοῦν τὴν φιλίαν, τοὺς δὲ βοηθοῦντας ἑαυτοῖς, τούτους νομίζειν εἶναι συμμάχους. ἐγὼ δ᾽, εἰ τὰ μάλιστ᾽ εἰσὶ τοιοῦτοι, ὡδί πως ἔχω. φημὶ δεῖν ἅμα τούτους ἀξιοῦν καθαιρεῖν τὰς στήλας καὶ Λακεδαιμονίους ἄγειν εἰρήνην, ἐὰν δὲ μὴ 'θέλωσι ποιεῖν ὁπότεροι ταῦτα, τότ᾽ ἤδη μετὰ τῶν ἐθελόντων ἡμᾶς γίγνεσθαι. [28] εἴτε γὰρ εἰρήνης γιγνομένης αὐτοῖς οἱ Μεγαλοπολῖται τῆς Θηβαίων συμμαχίας ἕξονται, φανεροὶ πᾶσιν ἔσονται τὴν πλεονεξίαν τὴν Θηβαίων, οὐ τὸ δίκαιον αἱρούμενοι

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[27] λέγουσι τοίνυν οἱ μάλιστα δοκοῦντες δίκαια λέγειν ὡς δεῖ τὰς στήλας καθελεῖν αὐτοὺς τὰς πρὸς Θηβαίους, εἴπερ ἡμέτεροι βεβαίως ἔσονται σύμμαχοι. οἱ δέ φασι μὲν αὑτοῖς οὐκ εἶναι στήλας, ἀλλὰ τὸ συμφέρον εἶναι τὸ ποιοῦν τὴν φιλίαν, τοὺς δὲ βοηθοῦντας ἑαυτοῖς, τούτους νομίζειν εἶναι συμμάχους. ἐγὼ δ᾽, εἰ τὰ μάλιστ᾽ εἰσὶ τοιοῦτοι, ὡδί πως ἔχω. φημὶ δεῖν ἅμα τούτους ἀξιοῦν καθαιρεῖν τὰς στήλας καὶ Λακεδαιμονίους ἄγειν εἰρήνην, ἐὰν δὲ μὴ 'θέλωσι ποιεῖν ὁπότεροι ταῦτα, τότ᾽ ἤδη μετὰ τῶν ἐθελόντων ἡμᾶς γίγνεσθαι. [28] εἴτε γὰρ εἰρήνης γιγνομένης αὐτοῖς οἱ Μεγαλοπολῖται τῆς Θηβαίων συμμαχίας ἕξονται, φανεροὶ πᾶσιν ἔσονται τὴν πλεονεξίαν τὴν Θηβαίων, οὐ τὸ δίκαιον αἱρούμενοι

 

Λεξιλογικά

 

μάλιστα: υπερθετικός του μάλα, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατ' εξοχήν ψηφίδες

δοκοῦντες του ρ. δοκέω-ῶ: νομίζω ψηφίδες

καθελεῖν του ρ. καθαιρέω-ῶ: κατεδαφίζω, καταστρέφω, γκρεμίζω ψηφίδες

ὡδί ή ὧδε: κατ' αυτόν τον τρόπο, έτσι ψηφίδες

πως εγκλιτ. επίρρ. του τρόπου· I. με κάθε τρόπο, κάπως ψηφίδες

ὁπότεροι ποιος από τους δύο, ο ένας ή ο άλλος από τους δύο ψηφίδες

αἱρούμενοι του ρ. αἰρέομαι-οῦμαι: παίρνω για τον εαυτό μου, επιλέγω, εκλέγω ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. λέγειν, καθελεῖν, ἔσονται, ποιοῦν, νομίζειν, καθαιρεῖν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

λέγειν: λέγειν, λέξειν - ἐρεῖν, λέξαι, εἰπεῖν, εἰρηκέναι

καθελεῖν: καθαιρεῖν, καθαιρήσειν, καθελεῖν, καθῃρηκέναι

ἔσονται: εἰσί, ἦσαν, ἔσονται, ἐγένοντο, γεγόνασι, γεγονότες ἦσαν - ἐγεγόνεσαν

ποιοῦν: ποιοῦν, ποιῆσον, ποιῆσαν, πεποιηκός

νομίζειν: νομίζειν, νομιεῖν - νομίσειν, νομίσαι, νενομικέναι

καθαιρεῖν: καθαιρεῖν, καθαιρήσειν, καθελεῖν, καθῃρηκέναι

 

2. λέγουσι, καθελεῖν, γίγνεσθαι, αἱρούμενοι: να γραφεί η προστακτική του αορίστου β'.

-, εἰπέ, εἰπέτω, -, εἴπετε, εἰπέτωσαν ή εἰπόντων

-, κάθελε, καθελέτω, -, καθέλετε, καθελέτωσαν ή καθελόντων

-, γενοῦ, γενέσθω, -, γένεσθε, γενέσθων / γενέσθωσαν

-, ἑλοῦ, ἑλέσθω, -, ἕλεσθε, ἑλέσθων ή ἑλέσθωσαν