Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 3-4


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἀρχίδαμος
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Το 366 π.Χ η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πολιτική απομόνωση, καθώς οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί της υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τους Θηβαίους. Με αυτήν αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία της Μεσσήνης, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τα σπαρτιατικά συμφέροντα. Ο Ισοκράτης, που επιδίωκε να μην ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Θήβα, στον ομώνυμο λόγο παρουσιάζει τον Αρχίδαμο, γιο του βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαου Β´ και επίδοξο διάδοχο του θρόνου, να τοποθετείται αρνητικά απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των συμπατριωτών του.
(Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[3] Ἡγοῦμαι δ’, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους σιωπᾶν, περί γε τοῦ πολεμεῖν ἢ μὴ προσήκειν τούτους μάλιστα συμβουλεύειν, οἵπερ καὶ τῶν κινδύνων πλεῖστον μέρος μεθέξουσιν, ἄλλως τε δὴ καὶ τοῦ γνῶναί τι τῶν δεόντων ἐν κοινῷ καθεστῶτος ἡμῖν. [4] εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον, ὥστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους περὶ ἁπάντων εἰδέναι τὸ βέλτιστον, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ περὶ ἑνὸς ὀρθῶς γιγνώσκειν, καλῶς ἂν εἶχεν ἀπείργειν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν· ἐπειδὴ δ’ οὐ τῷ πλήθει τῶν ἐτῶν πρὸς τὸ φρονεῖν εὖ διαφέρομεν ἀλλήλων, ἀλλὰ τῇ φύσει καὶ ταῖς ἐπιμελείαις, πῶς οὐκ ἀμφοτέρων χρὴ τῶν ἡλικιῶν πεῖραν λαμβάνειν, ἵν’ ἐξ ἁπάντων ὑμῖν ἐξῇ τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[3] ἡγοῦμαι δ᾽, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους σιωπᾶν, περί γε τοῦ πολεμεῖν μὴ προσήκειν τούτους μάλιστα συμβουλεύειν, οἵπερ καὶ τῶν κινδύνων πλεῖστον μέρος μεθέξουσιν, ἄλλως τε δὴ καὶ τοῦ γνῶναί τι τῶν δεόντων ἐν κοινῷ καθεστῶτος ἡμῖν. [4] εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον, ὥστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους περὶ ἁπάντων εἰδέναι τὸ βέλτιστον, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ περὶ ἑνὸς ὀρθῶς γιγνώσκειν, καλῶς ἂν εἶχεν ἀπείργειν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν: ἐπειδὴ δ᾽ οὐ τῷ πλήθει τῶν ἐτῶν πρὸς τὸ φρονεῖν εὖ διαφέρομεν ἀλλήλων, ἀλλὰ τῇ φύσει καὶ ταῖς ἐπιμελείαις, πῶς οὐκ ἀμφοτέρων χρὴ τῶν ἡλικιῶν πεῖραν λαμβάνειν, ἵν᾽ ἐξ ἁπάντων ὑμῖν ἐξῇ τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα;

 

 

Λεξιλογικά

 

τηλικοῦτος: δεικτική αντωνυμία: τόσο μεγάλος

μεθέξουσιν: του ρ. μετέχω: μετέχω τινός: μετέχω σε κάτι

ἀπείργω: κρατώ μακριά, αποκλείω, εμποδίζω, περιορίζω

ἡλικία: ηλικία, στρατεύσιμη ηλικία

πεῖρα: εμπειρία, απόπειρα, δοκιμή

πεῖραν λαμβάνω τινός: δοκιμάζω κάτι

ἐξῇ: είναι δυνατόν, επιτρέπεται

ἑλέσθαι: του ρ. αἱρέομαι-οῦμαι: εκλέγω, προτιμώ

σύμφορος: ωφέλιμος, χρήσιμος, κατάλληλος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον, 

1η ἡγοῦμαι, σιωπάω-ῶ, συμβουλεύω, αἱρέομαι-οῦμαι: να γραφτούν τα απαρέμφατα των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται. Για τα ρήματα μέσης φωνής να γραφτούν και οι τύποι της παθητικής.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
ἡγεῖσθαιἡγήσεσθαι, ἡγηθήσεσθαιἡγήσασθαι, ἡγηθῆναιἡγῆσθαι
σιωπᾶνσιωπήσεσθαισιωπῆσαισεσιωπηκέναι
συμβουλεύεινσυμβουλεύσεινσυμβουλεῦσαισυμβεβουλευκέναι
αἱρεῖσθαιαἱρήσεσθαι, αἱρεθήσεσθαιἑλέσθαι, αἱρεθῆναιᾑρῆσθαι

 

 

 Να εντοπιστεί ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος και να αποδοθεί σε ευθύ.

 

Ἡγοῦμαι (ρήμα εξάρτησης)

εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους σιωπᾶν: υπόθεση
περί γε τοῦ πολεμεῖν ἢ μὴ προσήκειν τούτους μάλιστα συμβουλεύειν: απόδοση
Μετατροπή σε ευθύ: εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους σιωπᾶν περί γε τοῦ πολεμεῖν ἢ μὴ προσήκει τούτους μάλιστα συμβουλεύειν

 

Ο υποθετικός λόγος: εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον καλῶς ἂν εἶχεν ἀπείργειν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο του πραγματικού.

 

εἰ μὲν γὰρ ἐστι δεδειγμένον καλῶς ἔχει ἀπείργειν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν