Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 291-292


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ ἀντιδόσεως Περί Αντιδόσεως
Περισσότερα κείμενα: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί Αντιδόσεως ο ρήτορας, σε ηλικία 82 ετών, εκθέτει λεπτομερώς τη δράση του και υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο, όταν ο Λυσίμαχος τον προσκάλεσε σε αντίδοση (= πρόταση για ανταλλαγή περιουσίας).

 

Το κείμενο

 

[291] Θαυμάζω δ’ ὅσοι τοὺς μὲν φύσει δεινοὺς ὄντας εἰπεῖν εὐδαιμονίζουσιν ὡς ἀγαθοῦ καὶ καλοῦ πράγματος αὐτοῖς συμβεβηκότος, τοὺς δὲ τοιούτους γενέσθαι βουλομένους λοιδοροῦσιν ὡς ἀδίκου καὶ κακοῦ παιδεύματος ἐπιθυμοῦντας. καίτοι τί τῶν φύσει καλῶν ὄντων μελέτῃ κατεργασθὲν αἰσχρὸν ἢ κακόν ἐστιν; οὐδὲν γὰρ εὑρήσομεν τοιοῦτον, ἀλλ’ ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἐπαινοῦμεν τοὺς ταῖς φιλοπονίαις ταῖς αὑτῶν ἀγαθόν τι κτήσασθαι δυνηθέντας μᾶλλον ἢ τοὺς παρὰ τῶν προγόνων παραλαβόντας, [292] εἰκότως· συμφέρει γὰρ ἐπί τε τῶν ἄλλων ἁπάντων, καὶ μάλιστ’ ἐπὶ τῶν λόγων, μὴ τὰς εὐτυχίας ἀλλὰ τὰς ἐπιμελείας εὐδοκιμεῖν. οἱ μὲν γὰρ φύσει καὶ τύχῃ δεινοὶ γενόμενοι λέγειν οὐ πρὸς τὸ βέλτιστον ἀποβλέπουσιν, ἀλλ’ ὅπως ἂν τύχωσιν, οὕτω χρῆσθαι τοῖς λόγοις εἰώθασιν· οἱ δὲ φιλοσοφίᾳ καὶ λογισμῷ τὴν δύναμιν ταύτην λαβόντες, οὐδὲν ἀσκέπτως λέγοντες, ἧττον περὶ τὰς πράξεις πλημμελοῦσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[291] θαυμάζω δ᾽ ὅσοι τοὺς μὲν φύσει δεινοὺς ὄντας εἰπεῖν εὐδαιμονίζουσιν ὡς ἀγαθοῦ καὶ καλοῦ πράγματος αὐτοῖς συμβεβηκότος, τοὺς δὲ τοιούτους γενέσθαι βουλομένους λοιδοροῦσιν ὡς ἀδίκου καὶ κακοῦ παιδεύματος ἐπιθυμοῦντας. καί τοι τί τῶν φύσει καλῶν ὄντων μελέτῃ κατεργασθὲν αἰσχρὸν κακόν ἐστιν; οὐδὲν γὰρ εὑρήσομεν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἐπαινοῦμεν τοὺς ταῖς φιλοπονίαις ταῖς αὑτῶν ἀγαθόν τι κτήσασθαι δυνηθέντας μᾶλλον τοὺς παρὰ τῶν προγόνων παραλαβόντας,  [292] εἰκότως: συμφέρει γὰρ ἐπί τε τῶν ἄλλων ἁπάντων, καὶ μάλιστ᾽ ἐπὶ τῶν λόγων, μὴ τὰς εὐτυχίας ἀλλὰ τὰς ἐπιμελείας εὐδοκιμεῖν. οἱ μὲν γὰρ φύσει καὶ τύχῃ δεινοὶ γενόμενοι λέγειν οὐ πρὸς τὸ βέλτιστον ἀποβλέπουσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τύχωσιν, οὕτω χρῆσθαι τοῖς λόγοις εἰώθασιν: οἱ δὲ φιλοσοφίᾳ καὶ λογισμῷ τὴν δύναμιν ταύτην λαβόντες, οὐδὲν ἀσκέπτως λέγοντες, ἧττον περὶ τὰς πράξεις πλημμελοῦσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

δεινός: ικανός, επιδέξιος, φοβερός

εὐδαιμονίζω: μακαρίζω, καλοτυχίζω

ἀγαθός: καλός, ενάρετος, ευγενής, ανδρείος

καλός: καλός, ωραίος, όμορφος, δίκαιος, έντιμος, τίμιος, ορθός, ένδοξος, ορθός, ευγενής,

τὸ καλόν: αρετή, αγαθό

λοιδορέω-: κακολογώ, βρίζω

παίδευμα: διδασκαλία, μάθημα

μελέτη: φροντίδα, επιμέλεια

κατεργασθὲν: του ρ. κατεργάζομαι: κατορθώνω, κερδίζω, αποκτώ

αἰσχρός: άσχημος, ατιμωτικός, απαράδεκτος, κακοήθης

εὐδοκιμέω-: έχω καλή φήμη, εκτιμιέμαι

εἰώθασιν: πρκμ. (εἴωθα) με ενεργ. σημασία του ρ. ἔθω: συνηθίζω

πλημμελῶ: σφάλω, πλανιέμαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. συμβεβηκότος, βουλομένους, ἐπιθυμοῦντας, δυνηθέντας, παραλαβόντας: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
συμβαίνοντοςσυμβησομένουςσυμβάντοςσυμβεβηκότος / συμβεβῶτος
βουλομένουςβουλησομένους, βουληθησομένουςβουληθένταςβεβουλημένους
ἐπιθυμοῦνταςἐπιθυμήσονταςἐπιθυμήσανταςἐπιτεθυμηκότας
δυναμένουςδυνησομένουςδυνηθένταςδεδυνημένους
παραλαμβάνονταςπαραληψομένουςπαραλαβόνταςπαρειληφότας

 

 

2. γενέσθαι, κτήσασθαι, εὐδοκιμεῖν, χρῆσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
γίγνεσθαι / γίνεσθαι γενήσεσθαι, γενηθήσεσθαιγενέσθαι, γενηθῆναιγεγενῆσθαι, γεγονέναι
κτᾶσθαικτήσεσθαι, κτηθήσεσθαικτήσασθαι, κτηθῆναικεκτῆσθαι
εὐδοκιμεῖνεὐδοκιμήσεινεὐδοκιμῆσαιεὐδοκιμηκέναι / ηὐδοκιμηκέναι
χρῆσθαιχρήσεσθαι, χρησθήσεσθαιχρήσασθαι, χρησθῆναικεχρῆσθαι

 

  

1. Οὐδὲν γὰρ εὐρήσομεν τοιοῦτον (ὄν): Το μετοχικό σύνολο να αντικατασταθεί από απαρεμφατικό σύνολο.

 

Οὐδὲν γὰρ εὐρήσομεν τοιοῦτον (εἶναι)

 

2. ἀλλ' ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἐπαινοῦμεν τοὺς ταῖς φιλοπονίαις ταῖς αὐτῶν ἀγαθόν τι κτήσασθαι δυνηθέντας: Η σύνταξη να τραπεί σε παθητική.

 

ἀλλ' ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἐπαινοῦνται ὑφ' ἡμῶν οἱ ταῖς φιλοπονίαις ταῖς αὐτῶν ἀγαθόν τι κτήσασθαι δυνηθέντες.