Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 119-120


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[119] ἢν γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διεξίητε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εὑρήσετε τὴν μὲν ἀκολασίαν καὶ τὴν ὕβριν τῶν κακῶν αἰτίαν γιγνομένην, τὴν δὲ σωφροσύνην τῶν ἀγαθῶν. ἥν ὑμεῖς ἐπὶ μὲν τῶν ἰδιωτῶν ἐπαινεῖτε, καὶ νομίζετε τοὺς ταύτῃ χρωμένους ἀσφαλέστατα ζῆν καὶ βελτίστους εἶναι τῶν πολιτῶν, τὸ δὲ κοινὸν ἡμῶν οὐκ οἴεσθε δεῖν τοιοῦτο παρασκευάζειν. [120] καίτοι προσήκει τὰς ἀρετὰς ἀσκεῖν καὶ τὰς κακίας φεύγειν πολὺ μᾶλλον ταῖς πόλεσιν ἢ τοῖς ἰδιώταις. ἀνὴρ μὲν γὰρ ἀσεβὴς καὶ πονηρὸς τυχὸν ἂν φθάσειε τελευτήσας πρὶν δοῦναι δίκην τῶν ἡμαρτημένων: αἱ δὲ πόλεις διὰ τὴν ἀθανασίαν ὑπομένουσι καὶ τὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίας.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[119] ἢν γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διεξίητε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς εὑρήσετε τὴν μὲν ἀκολασίαν καὶ τὴν ὕβριν τῶν κακῶν αἰτίαν γιγνομένην τὴν δὲ σωφροσύνην τῶν ἀγαθῶν. ἥν  ὑμεῖς  ἐπὶ  μὲν  τῶν  ἰδιωτῶν  ἐπαινεῖτεκαὶ  νομίζετε  τοὺς  ταύτῃ  χρωμένους  ἀσφαλέστατα  ζῆν  καὶ  βελτίστους  εἶναι  τῶν  πολιτῶντὸ  δὲ  κοινὸν  ἡμῶν  οὐκ  οἴεσθε  δεῖν  τοιοῦτο  παρασκευάζειν. [120] καίτοι προσήκει τὰς ἀρετὰς ἀσκεῖν καὶ τὰς κακίας φεύγειν πολὺ μᾶλλον ταῖς πόλεσιν τοῖς ἰδιώταιςἀνὴρ μὲν γὰρ ἀσεβὴς καὶ πονηρὸς τυχὸν ἂν φθάσειε τελευτήσας πρὶν δοῦναι δίκην τῶν ἡμαρτημένωναἱ δὲ πόλεις διὰ τὴν ἀθανασίαν ὑπομένουσι καὶ τὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίας.

 

Λεξιλογικά

 

διεξίητε: του ρ. διεξίημι - διεξέρχομαι: διέρχομαι, εξηγώ, εξετάζω με λεπτομέρεια, εκθέτω με κάθε ακρίβεια

ἀκολασία: παραλυσία, ασωτία, ακράτεια, έλλειψη εγκράτειας

ὕβρις: κακοβουλία, αυθάδεια, προσβολή, παραβίαση, βεβήλωση, καταπάτηση

σωφροσύνη: το να έχει κάποιος σώα και υγιή τη διάνοιά του, μετριοπάθεια, σύνεση, φρονιμάδα, κοσμιότητα

κοινόν κοινός, -ή, -όν: διακυβέρνηση, δημόσιες αρχές | τὰ κοινά, δημόσια ζητήματα

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

 

Η μετάφραση αντιγράφηκε από το: Μ.Γ. Ξανθός. 2001. Ισοκράτης. Περί Ειρήνης, Κατά των Σοφιστών, Επιστολή προς Φίλιππον (ΙΙΙ), Επιστολή προς Αλέξανδρον (V). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 

1. Να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται:

 

λέξηζητούμενος τύπος
εὑρήσετεεὕροι
διεξέρχομαιδιεξέλθετε
ὕβρινὕβρεων
γιγνομένηνγενηθεῖσαν
ἐπαινεῖτεἐπῃνοῦμεν
νομίζετενομιοῖτε / νομίσοιτε
ζῆνἐβίωσαν
παρασκευάζεινπαρεσκευακέναι
δοῦναιδῷ
ὑπομένουσιὑπομείνατε