Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 39-40


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[39] ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον ἐστί, καὶ τῶν ἄλλων τῶν κηδομένων τῆς πόλεως, προαιρεῖσθαι τῶν λόγων μὴ τοὺς ἡδίστους ἀλλὰ τοὺς ὠφελιμωτάτους: ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν τοῦτο γιγνώσκειν, ὅτι τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαὶ θεραπεῖαι καὶ παντοδαπαὶ τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται, ταῖς δὲ ψυχαῖς ταῖς ἀγνοούσαις καὶ γεμούσαις πονηρῶν ἐπιθυμιῶν οὐδέν ἐστιν ἄλλο φάρμακον πλὴν λόγος ὁ τολμῶν τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττειν, [40] ἔπειθ᾽ ὅτι καταγέλαστόν ἐστι τὰς μὲν καύσεις καὶ τὰς τομὰς τῶν ἰατρῶν ὑπομένειν, ἵνα πλειόνων ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῶμεν, τοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν πρὶν εἰδέναι σαφῶς εἰ τοιαύτην ἔχουσι τὴν δύναμιν ὥστ᾽ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκούοντας.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[39] ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον ἐστίκαὶ τῶν ἄλλων τῶν κηδομένων τῆς πόλεωςπροαιρεῖσθαι τῶν λόγων μὴ τοὺς ἡδίστους ἀλλὰ τοὺς ὠφελιμωτάτουςὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν τοῦτο γιγνώσκεινὅτι τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαὶ θεραπεῖαι καὶ παντοδαπαὶ τοῖς ἰατροῖς εὕρηνταιταῖς δὲ ψυχαῖς ταῖς ἀγνοούσαις καὶ γεμούσαις πονηρῶν ἐπιθυμιῶν οὐδέν ἐστιν ἄλλο φάρμακον πλὴν λόγος τολμῶν τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττειν, [40] ἔπειθ᾽ ὅτι καταγέλαστόν ἐστι τὰς μὲν καύσεις καὶ τὰς τομὰς τῶν ἰατρῶν ὑπομένεινἵνα πλειόνων ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῶμεντοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν πρὶν εἰδέναι σαφῶς εἰ τοιαύτην ἔχουσι τὴν δύναμιν ὥστ᾽ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκούοντας.

 

 

Λεξιλογικά

 

κηδομένων: του ρ. κήδω - κήδομαι: θλίβομαι ή στεναχωριέμαι για τους άλλους, στη μτχ. κηδόμενος, -η, -ον, αυτός που ενδιαφέρεται για κάποιον, ανήσυχος

προαιρεῖσθαι: του ρ. προαιρῶ - προαιροῦμαι: διαλέγω πιο πριν ή νωρίτερα από κάτι άλλο, προτιμώ

παντοδαπαὶ: παντοδαπός, -ή, -όν, ο κάθε είδους, κάθε λογής, πολυμερής

ἁμαρτανομένοις: του ρ. ἁμαρτάνω - ἁμαρτάνομαι: κάνω λάθος στην κρίση μου

ἀλγηδόνων: ἀλγηδών, -όνος: Ι. αίσθημα πόνου, πόνος, σωματικός πόνος ΙΙ. λέγεται για ψυχικό πόνο, πόνος, θλίψη, οδύνη

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

 

Η μετάφραση αντιγράφηκε από το: Μ.Γ. Ξανθός. 2001. Ισοκράτης. Περί Ειρήνης, Κατά των Σοφιστών, Επιστολή προς Φίλιππον (ΙΙΙ), Επιστολή προς Αλέξανδρον (V). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 

1. Να γραφτεί η δοτ. ενικού και πληθυντικού των παρακάτω λέξεων: πόλεως, λόγων, ἡδίστους, σῶμα, ἐπιθυμιῶν, φάρμακον, καύσεις, τομὰς, ἀλγηδόνων, δύναμιν

 

λέξηδοτ. ενικούδοτ. πληθ.
πόλεωςπόλειπόλεσιν
λόγωνλόγῳλόγοις
ἡδίστουςἡδίστῳἡδίστοις
σῶμασώματισώμασιν
ἐπιθυμιῶνἐπιθυμίᾳἐπιθυμίαις
φάρμακονφαρμάκῳφαρμάκοις
καύσειςκαύσεικαύσεσιν
τομὰςτομῇτομαῖς
ἀλγηδόνωνἀλγηδόνιἀλγηδόσιν
δύναμινδυνάμειδυνάμεσιν

 

 

2. Από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γραφτούν τα τρία γένη της μετοχής, στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται: προαιρεῖσθαι, γιγνώσκειν, εὕρηνται, ἀπαλλαγῶμεν, ὠφελῆσαι

 

ρηματικός τύποςαρσενικόθηλυκόουδέτερο
προαιρεῖσθαιὁ προαιρούμενοςἡ προαιρουμένητὸ προαιρούμενον
γιγνώσκεινὁ γιγνώσκων

ἡ γιγνώσκουσα

τὸ γιγνῶσκον
εὕρηνταιὁ εὑρημένος / ηὑρημένοςἡ εὑρημένη / ηὑρημένητὸ εὑρημένον / ηὑρημένον
ἀπαλλαγῶμενὁ ἀπαλλαγείςἡ ἀπαλλαγεῖσατὸ ἀπαλλαγέν
ὠφελῆσαιὁ ὠφελήσαςἡ ὠφελήσασατὸ ὠφελῆσαν