Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα. Sydney J. Harris

Aρχική σελίδα …..από την αρχή.