Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ στη ΦΥΣΙΚΗ 2005, 2007, 2009

Το 2005 τα θέματα ήταν 50, το 2007 ήταν 56 και το 2009 επίσης 56.

162 θέματα,  όλα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1. Αποδεχόμενοι τη δομή

«η ΦΥΣΙΚΗ είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΝΟΜΟΙ»

ας δούμε τα 162 θέματα σύμφωνα με τη δομή αυτή  .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΝΟΜΟΙ

 

2. Από ποιες «περιοχές» της Φυσικής έγινε η επιλογή ;

 

ΑΣΕΠ   ΦΥΣΙΚΗ.  Μια ταξινόμηση των επιλογών

 

2005

2007

2009

MHXANIKH

16

14

14

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

18

17

19

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

4

3

4

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ -ΚΥΜΑΤΑ

2

7

7

ΦΥΣΙΚΗ 20ου αίωνα

10

15

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο αναλυτικά

 

 

2005

2007

2009

σύνολο

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛ. ΣΗΜΕΙΟΥ

6

9

5

20

ΚΡΟΥΣΗ και ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

3

1

3

7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΞΗ

4

3

2

9

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

3

1

4

8

ΘΕΡΜΟΔ- ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΥ

3

2

3

8

ΘΕΡΜΟΔ- ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ

1

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2007

2009

σύνολο

ΑΚΤΙΝΟΒ-ΚΥΜΑΤΑ

2

7

7

16

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ

6

11

10

27

ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

3

1

3

7

AmpereFaradayMaxwell

6

3

4

13

Η και Μ  ΠΕΔΙΟ

3

2

2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2007

2009

σύνολο

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

1

1

1

3

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

7

7

6

20

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

 

1

1

2

ΠΥΡΗΝΙΚΗ

2

2

2

6

STANDARDMODEL

 

4

2

6

 

 

.