ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΦΑΡΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ


Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βιογραφικά Στοιχεία
Δημοσιεύσεις
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές και Σύγχρονες Τεχνολογίες
Σχέδια Διδασκαλίας_Διδακτικές Προτάσεις
Σύνδεσμοι
 


ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σκοπός Ιστοτόπου
: Η δημοσίευση εκπαιδευτικών προτάσεων για την πρώτη σχολική ηλικία (νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις δημοτικού σχολείου),
η τεκμηρίωση των προτάσεων σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας,
η επικοινωνία και η ανατροφοδότηση.

Λέξεις Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ιστορία, Διδακτική της Ιστορίας, Πολιτισμός, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεωρίες Μάθησης, Παιδαγωγικές Στρατηγικές, Σχέδια Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Αναλυτικά Προγράμματα, Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Πρακτικές.

Σύνταξη, Διαχείριση: Φαρδή Κυριακή

Σημείωση της συντάκτριας: Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης στα δεδομένα της ιστοσελίδας σας παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα e-mail στη σελίδα "επικοινωνία" και αναφέρετε το πρόβλημα.

Διαχείριση Ιστότοπου: Φαρδή Κυριακή