Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες σημειώσεις που περιέχουν στοιχεία Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού από τη Β Λυκείου.

Τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω σημειώσεις θεωρούνται άκρως απαραίτητα για την κατανόηση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ενός κυκλώματος LC:

img flip

 

 

Login Form

Βρίσκεστε στην περιοχή της Φυσικής Κατεύθυνσης της Γ τάξης.

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε στοιχεία που αφορούν στο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει στο αριστερό μενού....

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014