Μπορείτε να διαβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος που αφορούν στην ανάλυση κυκλωμάτων με εναλλασσόμενα ρεύματα.

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι παράγραφοι από 3.1 έως 3.13 το περιεχομενο των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθεί στο παρακάτω pdf αρχείο.

 

Τα θέματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό αφορούν στις παραγράφους 1-4 έως και 1-10 του 1ου κεφαλαίου του βιβλίου της ηλεκτρολογίας:

 1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος - εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος.

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα - Σύνθετη αντίσταση.

1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά - Συντονισμός σειράς.
1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Μεγάλο μέρος των σημειώσεων αυτών προέρχονται από το βιβλίο "Μεθοδική Φυσική - τόμος 3, Δημόπουλος Γεώργιος - Έκδοση 8η - ΕΟΣΚ".

Ανοίξτε τις σημειώσεις κάνοντας κλικ από εδώ.

Για να δείτε τις σημειώσεις απαιτείται Flash Player.

Login Form

Βρίσκεστε στην περιοχή της Ηλεκτρολογίας.

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014