Μπορείτε να διαβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος που αφορούν στις ημιαγωγικές διατάξεις και στους ενισχυτές.

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι παράγραφοι από 4.1 έως 4.20 το περιεχομενο των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθεί στο παρακάτω pdf αρχείο.

 

Τα θέματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό αφορούν στις παραγράφους Γενικά, 4-1 έως και 4-11 του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου της ηλεκτρολογίας:

Γενικά

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.

4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n.
4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (AC) σε συνεχή τάση (DC).
4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσιαλλοτρίοδος (transistor)

4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις - Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

Ανοίξτε τις σημειώσεις κάνοντας κλικ από εδώ.

Για να δείτε τις σημειώσεις απαιτείται Flash Player.

Login Form

Βρίσκεστε στην περιοχή της Ηλεκτρολογίας.

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014