Φιλόλογοι & ΤΠΕ

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται ψηφιακά λογισμικά-εργαλεία Web2.0 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φιλολόγους σε εκπαιδευτικές εφαρμογές.

> Ηλεκτρονικά Βιβλία (e-Books) για τα Μουσεία της Ελλάδας

> Ηλεκτρονικά Λεξικά

> Δημιουργία σταυρόλεξων

> Δημιουργία συννεφόλεξων

> Αναζήτηση Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων

> Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/2006