Ο ιστότοπός μου

Ο ιστότοπός μου δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 για τις ανάγκες της εργασίας μου στα μαθήματα:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών etwinning  για το σχ. έτος 2018-19