Χριστουγεννιάτικες κατασκευές!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς στο νηπιαγωγείο με την ανάλογη διάθεση , δημιουργήσαμε κατασκευές  από ”άχρηστα” υλικά…
Τα παιδιά έφτιαξαν αγγελάκια από ρολά χαρτιού κουζίνας…

και τέλος με κουτιά από γάλα κατασκεύασαν μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη πολιτεία…