Διαγωνισμός «STEAM for all» 2021-2022 – Νέα προθεσμία υποβολής 1 Απριλίου 2022

*Text in English follows

Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό “STEAM for all

Το Center for STEM Education του Κολλεγίου Ανατόλια σε συνεργασία με την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών STEMigrants.eu συνδιοργανώνουν το Διαγωνισμό “STEAM for all” υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  και

προσκαλούν

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ έως ΣΤ’ τάξη Δημοτικού) από την Ελλάδα και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Δημοτικών Σχολείων καθώς και εκπαιδευτικούς μη-τυπικής εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων (ηλικίας 6-11 ετών) να συμμετέχουν με τους μαθητές τους υλοποιώντας δραστηριότητες εκπαίδευσης STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

Στόχος του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών σε δραστηριότητες της εκπαίδευσης STEAM δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις σχετικές επιστημονικές περιοχές μέσα από βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Το σύνολο των δραστηριοτήτων θα αναρτηθεί στο αποθετήριο STEMigrants.eu, έναν ιστότοπο που προωθεί την εκπαίδευση STEAM σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να εμπλουτιστεί το αποθετήριο με δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα στην τάξη. Επιπλέον, καθώς θα είναι ελεύθερα προσβάσιμες από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, θα δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους εκπαιδευτικούς να τις υλοποιήσουν με τους μαθητές τους.

Η μορφή με την οποία θα υποβάλλονται και θα προβάλλονται οι δραστηριότητες έχει στόχο να παρακάμψει το γλωσσικό εμπόδιο σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, στις οδηγίες υλοποίησης προτείνεται η χρήση εικόνων και βίντεο. Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητο να φοιτούν πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο μαθητές/τριες στην τάξη σας. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα υλοποιημένων δραστηριοτήτων στο αποθετήριο STEMigrants.eu. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλλει όσες δραστηριότητες επιθυμεί, χρησιμοποιώντας πάλι τη φόρμα υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δραστηριοτήτων είναι η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

  

Οδηγίες συμμετοχής

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:

Βήμα 1: Να υλοποιήσουν STEAM δραστηριότητα της επιλογής τους στην τάξη με τους μαθητές/τις μαθήτριές τους, επιλέγοντας μεταξύ των ακόλουθων προτεινόμενων κατηγοριών.

Step 2: Να υποβάλλουν τη δραστηριότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της φόρμας υποβολής: https://bit.ly/STEAM4all22subm μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Οι δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπες ιδέες, πρέπει όμως να υλοποιούνται εύκολα με τη χρήση απλών καθημερινών υλικών. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχουν υλοποιηθεί μέσα στην τάξη από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να υποβληθούν οι αντίστοιχες εικόνες ή/και βίντεο.

 

Τελετή Βράβευσης

Οι δραστηριότητες θα αξιολογηθούν από τους διοργανωτές και οι τέσσερις πρώτες θα λάβουν ως έπαθλο ένα τύπου Arduino Starter Kit. Οι νικητήριες ομάδες θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Άννα Παπαγεωργίου STEM Center την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου (live streaming). Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και εκπρόσωπος από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τόσο ο διαγωνισμός όσο και η εκδήλωση, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του STEM Discovery Campaign για το 2022, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Scientix.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των δραστηριοτήτων είναι τα εξής: Θεματικές περιοχές:

 

  1. Πληρότητα περιγραφής δραστηριότητας
●      Απλές μηχανές
  1. Προώθηση παιγνιώδους μάθησης
●      Η τέχνη της φυσικής
  1. Απλότητα υλικών
●      Φυσική και Ιατρική / Βιολογία
  1. Εύρος επιστημονικών πεδίων
●      Διάστημα-Αστρονομία
●      Περιβάλλον
●      Άλλο

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση stemigrants@gmail.com ή να τηλεφωνήσετε στο 2310398277 (κ. Περακάκη, Κολλέγιο Ανατόλια). Η UNHCR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να ταξιδέψουν στο μαγικό κόσμο του STEAM μέσα από μια δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία που θα τους προσφέρει χαρά και διασκέδαση!

 

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ηρώ Κολιάκου, Καθηγήτρια Θετικών Επιστημών, Κολλέγιο Ανατόλια / Scientix Ambassador

Ιωάννης Λεύκος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Δάσκαλος / Φυσικός / Scientix Ambassador

Χριστίνα Λούστα, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Δυτικής Θεσσαλονίκης/ Δασκάλα/Scientix Ambassador

Πέγκυ Περακάκη, Συντονίστρια Προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης, Κολλέγιο Ανατόλια / Μαθηματικός


“STEAM for all” Contest Call for participation

Anatolia College Center for STEM Education in collaboration with the educational initiative STEMigrants.eu are co-organizing the «STEAM for all» Contest, under the auspices of UNHCR, the UN Refugee Agency, and

invite

teachers of Primary Education (1st – 6th Grades) of Greek schools and Greek schools abroad, teachers of the Reception Classes (ΖΕΠ) and the Reception Structures for Refugee Children Education (DYEP) of Primary Schools and teachers of non-formal education structures for refugee children (6-11 years old) by creating STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) educational activities with their students.

The competition aims at engaging students in STEAM educational activities. While doing this, they will be able to develop skills such as creativity, collaboration and communication, as well as acquire scientific knowledge through games and hands-on experience. All submitted activities will be uploaded to the STEMigrants.eu repository, a website that promotes STEAM education in multicultural learning environments. This way, the repository will be enriched with activities already implemented in the classroom and, as they will be freely accessible to the entire educational community, other teachers will also have the chance to get new ideas for engaging their students in STEAM activities.

The format in which activities will be submitted and presented aims to bypass the language barrier in multicultural school environments. For this reason, the implementation guidelines suggest the use of images and videos. Refugee/asylum seeker students in your class are not required for your participation. Examples of implemented activities and their presentation format can be found at the STEMigrants.eu repository. Teachers can submit as many activities as they wish using the following submission form. The submission deadline is Friday 18 March 2022.

 

Participation guidelines

Teachers are invited to:

Step 1: Implement a STEAM activity of their choice in class with their students, by selecting among the suggested topics below.

Step 2: Submit the activity according to the instructions of the following submission form: https://bit.ly/STEAM4all22subm by Friday, March 18, 2022.

Submitted activities do not have to be original ideas, but to be easily implemented involving simple, everyday materials. The only requirement is that the activities must have already been implemented in your classroom by your own students in order to submit the corresponding pictures and/or videos.

 

Award Ceremony

All submitted activities will be evaluated by the organizing committee. The best four activities will be awarded an Arduino type Starter Kit. The winning teams will present their activities to an event that will take place on Friday, May 13, 2022 at the Anna Papageorgiou STEM Center. The event will also be broadcasted live (live streaming). A representative of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees will attend the event.

Both the contest and the event are held within the framework of the 2022 edition of the STEM Discovery Campaign, organized every year by Scientix.

The evaluation criteria of the activities are: Suggested Topics:

 

  1. Activity description quality
●       Simple machines
  1. Use of simple materials
●       The art of physics
  1. Promoting playful learning
●       Physics and Medicine / Biology
  1. Range of disciplines
●       Space-Astronomy
●       Environment
●       Other

For further information, please email stemigrants@gmail.com or call 2310398277 (Ms. Perakaki, Anatolia College). UNHCR assumes no responsibility or liability for the Contest.

Inspire your students to travel into the magical world of STEAM, through a creative educational process that will offer them joy and fun!

 

Sincerely,

The Organizing Committee

Iro Koliakou, Science Teacher, Anatolia College / Scientix Ambassador

Ioannis Lefkos, Laboratory Teaching Staff, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia / Primary School Teacher / Science Teacher / Scientix Ambassador

Christina Lousta, Refugee Education Coordinator for Urban Area of West Thessaloniki/Primary School Teacher/Scientix Ambassador

Peggy Perakaki, Coordinator of Social Responsibility Programs, Anatolia College / Mathematician

Δεκέμβριος 8, 2021

Ετικέτες: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.