Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1906

ΕΤΟΣ 1906

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κυρός Μελέτιος. (+ 26-01-1906).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βάρνης και Καβάρνης κυρός Πολύκαρπος. (+ 02-02-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Χαλδίας και Χεροιάνων κυρός Γερβάσιος. (+ 08-03-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ύδρας και Σπετσών κυρός Αρσένιος. (+ 26-03-1906).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ούγκλιτς κυρός Σέργιος. (+ 26-03-1906).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Καττάρου και Ραγούσας κυρός Γεράσιμος. (+ 05-04-1906).
(Μητρόπολη Βουκοβίνης).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ριαζάν και Ζαράισκ κυρός Πολύευκτος. (+ 07-04-1906).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τραπεζούντος κυρός Κωνστάντιος. (+ 18-06-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Καλούγας και Μπορώβου κυρός Μακάριος. (+ 03-07-1906).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος κυρός Μισαήλ. (+ 07-07-1906).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Προικοννήσου κυρός Βενέδικτος. (+ 16-08-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κυρός Σεραφείμ. (+ 05-09-1906).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κορυτσάς κυρός Φώτιος. (+ 09-09-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας και Φιλιατών κυρός Καλλίνικος. (+ 30-09-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Γιαροσλάβου και Ροστόβου κυρός Ιωνάθαν. (+ 19-10-1906).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ κυρός Χρύσανθος. (+ 22-10-1906).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Πρόεδρος Ιερισσού και Αγίου Όρους κυρός Ιωακείμ. (+ 07-12-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρός Γαβριήλ. (+ 18-12-1906).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.