Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1907

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού Ιωσήφ, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 02-02-1876.
Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Βρανίτσης Νεόφυτος. 10-02-1902.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Σαμακοβίου Δοσίθεος. 25-05-1872. (+ 14-06-1907).
  Έδρα Σαμάκοβο.

 2. Ο Βιδινίου Κύριλλος. -01-1873.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Σόφιας Παρθένιος. -09-1875.
  Έδρα Σόφια.

 4. Ο Βράτζης Κωνσταντίνος. 11-11-1884.
  Έδρα Βράτζα.

 5. Ο Νευροκοπίου Ιλαρίων. 24-04-1894.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Λοβτσού Ιωσήφ. 02-02-1876.
  Έδρα Λόβετς.

 2. Ο Φιλιππουπόλεως Μάξιμος. 23-02-1892.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 3. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Άνθιμος. 15-08-1893.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 4. Ο Στάρας Ζαγόρας Μεθόδιος. 24-04-1894.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Βάρνα.

 2. Ο Σηλύμνου Γερβάσιος. 28-01-1873.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Βασίλειος. 18-07-1899.
  Έδρα Ρούσε.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Σκοπίων Συνέσιος. 21-09-1875.
  Έδρα Σκόπια.

 2. Ο Πελαγωνείας Αυξέντιος. 06-05-1894.
  Έδρα Μοναστήρι.

 3. Ο Δεβρών Κοσμάς. 21-12-1897.
  Έδρα Κίτσεβο.

 4. Ο Στρωμνίτσης Γεράσιμος. 22-12-1897.
  Έδρα Στρώμνιτσα.

 5. Ο Αχρίδος Μεθόδιος. 23-12-1897.
  Έδρα Αχρίδα.

 6. Ο Βελισσού (χηρεύει).
  Έδρα Βέλες.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Σκοπίων Θεοδόσιος. 06-01-1885.

 2. Ο π. Νευροκοπίου Γρηγόριος. 20-11-1888.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.