Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1912

ΕΤΟΣ 1912

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Πατρών και Ηλείας κυρός Αβέρκιος. (+ 09-01-1912).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας κυρός Κωνσταντίνος. (+ 17-01-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας κυρός Νικόλαος. (+ 03-02-1912).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κυρός Καλλίνικος. (+ 29-02-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας κυρός Γουρίας. (+ 01-03-1912).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κυρός Κορνήλιος. (+ 04-03-1912).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στάριτσας κυρός Αλύπιος. (+ 05-03-1912).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Ιωακείμ. (+ 11-05-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κυρός Ευγένιος. (+ 28-05-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μίνσκ και Τουρώβου κυρός Μιχαήλ. (+ 29-05-1912).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Ενοταέβου κυρός Γεώργιος. (+ 11-06-1912).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ανέων κυρός Κωνσταντίνος. (+ 23-06-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κυρός Γερμανός. (+ 04-09-1912).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας κυρός Αντώνιος. (+ 02-11-1912).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Ιωακείμ ο Γ΄. (+ 13-11-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου κυρός Γεννάδιος. (+ 23-11-1912).
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αργολίδος κυρός Νίκανδρος. (+ 05-12-1912).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κυρός Λουκάς. (+ 19-12-1912).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.