Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1972

ΕΤΟΣ 1972

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, και Πρόεδρος Εφέσου κυρός Μάξιμος (+ 01-01-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μέμφιδος κυρός Ιλαρίων. (+ 17-01-1972).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης και Τιφλίδος κυρός Εφραίμ. (+ 08-04-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας κυρός Επιφάνιος. (+ 02-05-1972).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κερκύρας και Παξών κυρός Μεθόδιος. (+ 17-05-1972).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Βορονέζ και Λίπετσκ κυρός Νίκων. (+ 24-05-1972).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κυθήρων κυρός Μελέτιος. (+ 30-05-1972).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Αθηναγόρας. (+ 07-07-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Βολυνίας και Ροβνό κυρός Παγκράτιος. (+ 13-07-1972).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Σουμύ και Αχτύρκας κυρός Ευστράτιος. (+ 30-07-1972).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσημβρίας κυρός Εμμανουήλ. (+ 05-08-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Υόρκης κυρός Ανδρέας. (+ 09-08-1972).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ριαζάν και Κασιμώβου κυρός Βόρις. (+ 11-08-1972).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας κυρός Νικόλαος. (+ 22-09-1972).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κυρός Νικόλαος. (+ 15-10-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ολτενίας κυρός Φιρμιλιανός. (+ 29-10-1972).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κυρός Νικόδημος. (+ 18-12-1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παμφίλου κυρός Γεράσιμος. (+ 1972).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.