Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2023

Ημερολόγιο συμβάντων

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σημείωση: Στις 9 Μαΐου 2022 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι δέχεται σε πλήρη ευχαριστιακή κοινωνία την Ιεραρχία της Εκκλησίας στη Βόρειο Μακεδονία κατόπιν εκκλήτου προσφυγής της σε αυτό.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, "Μακεδονίας", Πρώτης Ιουστινιανής και Μητροπολίτης Σκοπίων κ. Στέφανος. 12-07-1986.
Έδρα Σκόπια (Skopje).

Σημειώσεις: Οι ελληνόφωνες Εκκλησίες δεν αναγνωρίζουν τον τίτλο του «Αρχιεπισκόπου Μακεδονίας» στον Προκαθήμενο παρά μόνο του «Αρχιεπισκόπου Αχρίδος».

Η Βουλγαρική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τους τίτλους του «Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Πρώτης Ιουστινιανής» στον Προκαθήμενο, παρά μόνο του «Αρχιεπισκόπου Βορείου Μακεδονίας».

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Πρεσπών και Πελαγωνείας Πέτρος. 14-06-1981.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 2. Ο Δεβρών και Κιτσέβου Τιμόθεος. 20-09-1981.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid).

 3. Ο Στρωμνίτσης Ναούμ. 27-08-1995.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 4. Ο Παραβαρδαρίου Αγαθάγγελος. 12-07-1998.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 5. Ο Κρουσόβου και Δεμίρ Ισαρίου Ιωάννης. 19-07-1998.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).
  Σημείωση:
  Η Ι.Μ. Κρουσόβου και Δεμίρ Ισαρίου ιδρύθηκε στις 20-06-2023, με απόσπαση από την Ι.Μ. Πρεσπών και Πελαγωνείας.
  Ο Αρχιεπίσκοπος Αχριδών και Μητροπολίτης Σκοπείων Ιωάννης του Πατριαρχείου Σερβίας υπήχθη στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στις 20-06-2023 με τον ανωτέρω τίτλο.

 6. Ο Βρεγαλνίτσης Ιλαρίων. 13-07-2006.
  Έδρα Στιπ (Štip).

 7. Ο Τετόβου και Γκόστιβαρ Ιωσήφ. 07-10-2012.
  Έδρα Τέτοβο (Tetovo).

 8. Ο Κουμανόβου και Οσογκόβου Γρηγόριος. 26-07-2020.
  Έδρα Κουμάνοβο (Kumanovo).

β) Επίσκοποι.

 1. Ο Ντελιάντροβτσι και Ίλιντεν Ιωακείμ. 30-11-2003.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ντελιάντροβτσι (Deljadrovci).
  Σημείωση:
  Η Ι.Ε. Ντελιάντροβτσι και Ίλιντεν ιδρύθηκε στις 20-06-2023, με απόσπαση από την Ι.Μ. Κουμανόβου και Οσογκόβου.
  Ο Επίσκοπος Πολόγου και Κουμανόβου Ιωακείμ του Πατριαρχείου Σερβίας υπήχθη στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στις 20-06-2023 με τον ανωτέρω τίτλο.

 2. Ο Ντελτσέβου και Καμένιτσας Μάρκος. 07-12-2003.
  Έδρα Ντέλτσεβο (Delčevo).
  Σημείωση:
  Η Ι.Ε. Ντελτσέβου και Καμένιτσας ιδρύθηκε στις 20-06-2023, με απόσπαση από την Ι.Μ. Βρεγαλνίτσης..
  Ο Επίσκοπος Βρεγαλνίτσης Μάρκος του Πατριαρχείου Σερβίας υπήχθη στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στις 20-06-2023 με τον ανωτέρω τίτλο.

γ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Ηρακλείας Λυγκηστίδος Κλήμης. 12-07-2005.
  Βοηθός της Ι.Μ. Πρεσπών.

 2. Ο Δρεμβίτσης Δαυΐδ. 17-06-2007.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σκοπίων.
  Ο Επίσκοπος Στοβίου Δαυΐδ του Πατριαρχείου Σερβίας υπήχθη στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στις 20-06-2023 με τον ανωτέρω τίτλο.

 3. Ο Στοβίου Ιάκωβος. 25-11-2018.
  Βοηθός της Ι.Μ. Στρωμνίτσης.

 4. Ο Αντανίας Παρθένιος. 12-07-2020.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δεβρών.

δ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αμερικής και Καναδά Μεθόδιος. 21-06-2005.
  Έδρα Τορόντο Καναδά.

 2. Ο Ευρώπης Ποιμήν. 02-10-2005.
  Έδρα Μάλμε (Malmö) Σουηδίας.

 3. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πρεσπών Πέτρος.
  Έδρα Μελβούρνη.

 4. Ο Αυστραλίας και Σύδνεϋ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δεβρών Τιμόθεος.
  Έδρα Σύδνεϋ.

ε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κουμανόβου και Οσογκόβου Ιωσήφ. 21-10-2012.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023.