Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2023

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 03/01/2023: Χειροτονία Μπογιάρκας Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 04/01/2023: Χειροτονία Γκοστομέλ Αρκαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 10/01/2023: Προαγωγή Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 10/01/2023: Προαγωγή Επισκόπου Ελαίας Θεοδωρήτου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 10/01/2023: Προαγωγή Επισκόπου Ξάνθου Δημητρίου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 10/01/2023: Κοίμηση π. Ιεροσολύμων Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 7. 15/01/2023: Χειροτονία Νιέρι Παναρέτου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 8. 22/01/2023: Κοίμηση π. Αγίου Φραγκίσκου Τύχωνος. [Μετροπόλια].

 9. 24/01/2023: Κοίμηση π. Βελγίου Παντελεήμονος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 02/02/2023: Κοίμηση Περγάμου Ιωάννη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 02/02/2023: Ίδρυση Ι.Ε. Μπελοτσερκώβου. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 12. 02/02/2023: Εκλογή Μπελοτσερκώβου Ευστρατίου (από Τσερνιγόβου). [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 13. 02/02/2023: Εκλογή Τσερνιγόβου Αντωνίου (από Μπορισπόλεως). [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 14. 02/02/2023: Μετονομασία Ι.Ε. Βλαδίμης Βολυνίας και Τουρίησκ σε "Βλαδίμης και Νέου Βολίνσκ". [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 15. 02/02/2023: Μετονομασία Ι.Ε. Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ σε "Δνίπρο και Σιτσεσλάβ". [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 16. 02/02/2023: Μετονομασία Ι.Ε. Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου σε "Χαρκόβου και Σλομποζάνσκη". [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 17. 02/02/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τερνοπόλεως Νέστωρος σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 18. 02/02/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Πολτάβας Θεοδώρου σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 19. 02/02/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ροβνό Ιλαρίωνος σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 20. 02/02/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μπελοτσερκώβου Ευστρατίου σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 21. 02/02/2023: Προαγωγή Επισκόπου Λουγκάνσκ Λαυρεντίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 22. 02/02/2023: Προαγωγή Επισκόπου Βλαδίμης Ματθαίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 23. 02/02/2023: Προαγωγή Επισκόπου Κροπιβνίτσκη Μάρκου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 24. 02/02/2023: Προαγωγή Επισκόπου Οδησσού Αθανασίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 25. 02/02/2023: Προαγωγή Επισκόπου Χαρκόβου Μητροφάνη σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 26. 09/02/2023: Παραίτηση Ντένσους Δανιήλ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 27. 19/02/2023: Χειροτονία Χουνεδορεάνου Γεροντίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 28. 21/02/2023: Κοίμηση π. Ηλείας Γερμανού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 29. 23/02/2023: Εκλογή Βορείου Αμερικής Σάββα (από Βόστρων). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 30. 26/02/2023: Χειροτονία Βασιλικώβου Εφραίμ. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 31. 12/03/2023: Χειροτονία Πάφου Τυχικού. [Εκκλησία της Κύπρου].

 32. 16/03/2023: Εκλογή Τσιστοπόλεως Παχωμίου (από Ποκρώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 16/03/2023: Εκλογή Βελίκι Ουστιούνγκ Φωτίου (από Γιούγκρας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 16/03/2023: Παύση Βαργκασίου Παρμενά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 20/03/2023: Παραίτηση Μακαρώβου Γεδεών. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 22/03/2023: Κοίμηση π. Μυτίσι Θεοφυλάκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 31/03/2023: Παραίτηση Εμμέσης Γεωργίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 38. 03/04/2023: Παύση Χμιελνικίου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 03/04/2023: Εκλογή Χμιελνικίου Βίκτωρος (από Μπαρίσεβκας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 14/04/2023: Κοίμηση Νικομηδείας Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 22/04/2023: Κοίμηση π. Γροδνό Αρτεμίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 25/04/2023: Καθαίρεση π. Εμμέσης Γεωργίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 43. 30/04/2023: Χειροτονία Τάλγκαρ Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 13/05/2023: Κοίμηση Αρίστης Βασιλείου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 14/05/2023: Κοίμηση Πέτρας Κορνηλίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 46. 16/05/2023: Παύση Μπερδιάνσκ Εφραίμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 16/05/2023: Εκλογή Μπρονίτσης Λουκά (από Ισκιτίμσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 16/05/2023: Εκλογή Ισκιτίμσκ Λεωνίδα (από Ταρούσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 23/05/2023: Εκλογή Μακαρώβου Αντωνίου (από π. Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 10/06/2023: Χειροτονία Βελεβουσδίου Ισαάκ. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 51. 20/06/2023: Ίδρυση Ι.Μ. Κρουσόβου και Δεμίρ Ισαρίου. [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 52. 20/06/2023: Εκλογή Κρουσόβου Ιωάννου (από Σκοπίων). [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 53. 20/06/2023: Ίδρυση Ι.Ε. Ντελιάντροβτσι και Ίλιντεν. [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 54. 20/06/2023: Εκλογή Ντελιάντροβτσι Ιωακείμ (από Πολόγου). [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 55. 20/06/2023: Ίδρυση Ι.Ε. Ντελτσέβου και Καμένιτσας. [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 56. 20/06/2023: Εκλογή Ντελτσέβου Μάρκου (από Βρεγαλνίτσης). [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 57. 20/06/2023: Εκλογή Δρεμβίτσης Δαυΐδ (από Στοβίου). [Πατριαρχείο Σερβίας-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος].

 58. 22/06/2023: Κοίμηση π. Ζβενιγκορόδου Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 30/06/2023: Κοίμηση Νιγηρίας Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 60. 20/07/2023: Χειροτονία Σιναΐας Παϊσίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 61. 24/07/2023: Εκλογή Νέας Ιερεσέης Αποστόλου (από Μηδείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 25/07/2023: Χειροτονία Φιλομηλίου Θεοφάνους. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 63. 10/08/2023: Κοίμηση Τόκιο Δανιήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 13/08/2023: Χειροτονία Βαλμιέρας Ιωάννη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 17/08/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κυροβογκράδ Νικολάου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 17/08/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Βολυνίας Ναθαναήλ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 17/08/2023: Προαγωγή Επισκόπου Ρομνή Τύχωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 17/08/2023: Προαγωγή Επισκόπου Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Διονυσίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 17/08/2023: Προαγωγή Επισκόπου Πετροπαυλώφκας Ανδρέα σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. 24/08/2023: Μετονομασία Ι.Ε. Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής σε "Βαλτικής και Σβετλογκόρσκ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 24/08/2023: Εκλογή Ποκρώβου Θωμά (από Σεργιέβου Ποσάντ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 72. 24/08/2023: Εκλογή Σεργιέβου Ποσάντ Κυρίλλου (από Ζβενιγκορόδου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 24/08/2023: Εκλογή Κουζνέτσκ Ναζαρίου (από Κρονστάνδης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 24/08/2023: Εκλογή Κρονστάνδης Βενιαμίν (από Αρδατώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 24/08/2023: Εκλογή Μινουσίνσκ Ιγνατίου (από Βιμπόργου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 24/08/2023: Εκλογή Βιμπόργου Βαρνάβα (από Βύκσας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 77. 24/08/2023: Παραίτηση Γκοροντέτς Αυγουστίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 24/08/2023: Εκλογή Γκοροντέτς Παραμόνου (από Νάρο Φομίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 25/08/2023: Παραίτηση Θεσσαλονίκης Ανθίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 80. 25/08/2023: Παραίτηση Παραμυθίας Τίτου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 81. 25/08/2023: Παραίτηση Φλωρίνης Θεοκλήτου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 82. 28/08/2023: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Βαλτικής Σεραφείμ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 06/09/2023: Κοίμηση Ορενβούργου Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 16/09/2023: Χειροτονία Βρετάνης Νεκταρίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 85. 16/09/2023: Χειροτονία Βοστώνης Νικοδήμου. [Μετροπόλια].

 86. 21/09/2023: Χειροτονία Ουράλσκ Βιάνωρος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 87. 27/09/2023: Χειροτονία Νογιάμπρσκ Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 28/09/2023: Εκλογή Τόκιο Σεραφείμ (από Σεντάης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 09/10/2023: Εκλογή Θεσσαλονίκης Φιλοθέου (από Ωρεών). [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 90. 11/10/2023: Παραίτηση Όμσκ Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 11/10/2023: Εκλογή Όμσκ Διονυσίου (από Βοσκρεσένσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 11/10/2023: Εκλογή Βοσκρεσένσκ Γρηγορίου (από Αικατερινοδάρ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 11/10/2023: Παύση Συμφεροπόλεως Λαζάρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 94. 11/10/2023: Εκλογή Συμφεροπόλεως Τύχωνος (από Πσκώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 11/10/2023: Εκλογή Πσκώβου Αρσενίου (από Γιουρέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 11/10/2023: Εκλογή Ζλατούστ Πέτρου (από Τάρα). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 97. 11/10/2023: Εκλογή Τάρα Βικεντίου (από Ζλατούστ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 11/10/2023: Εκλογή Σούγιας Ιωάννου (από Ουρζούμ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 11/10/2023: Εκλογή Ουρζούμ Παγκρατίου (από Αχτούμπινσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 11/10/2023: Εκλογή Αχτούμπινσκ Ματθαίου (από Σούγιας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 101. 18/10/2023: Χειροτονία Νάρο Φομίνσκ Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 18/10/2023: Προαγωγή Επισκόπου Πσκώβου Αρσενίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 20/10/2023: Εκλογή Εμμέσης Γρηγορίου (από Εμιράτων). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 104. 21/10/2023: Χειροτονία Παραμυθίας Σεραπίωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 105. 22/10/2023: Χειροτονία Μπικίν Παντελεήμονος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 22/10/2023: Χειροτονία Καπριανής Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 107. 22/10/2023: Χειροτονία Φλωρίνης Ειρηναίου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 108. 22/10/2023: Κοίμηση Μετρών Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 109. 23/10/2023: Χειροτονία Λακεδαιμονίας Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 110. 26/10/2023: Χειροτονία Σκοπέλου Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 111. 29/10/2023: Χειροτονία Ταλαντίου Επιφανίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 112. 30/10/2023: Χειροτονία Αμφιπόλεως Χριστοφόρου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 113. 03/11/2023: Χειροτονία Σαλώνων Ιγνατίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 114. 04/11/2023: Χειροτονία Σταυροπηγίου Αλεξίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 115. 05/11/2023: Χειροτονία Φωτικής Νεκταρίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 116. 07/11/2023: Παραίτηση Τσερνοβικίου Δανιήλ. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 117. 07/11/2023: Εκλογή Γιαγκότιν Αλεξάνδρου (από Μπογουσλάβου). [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 118. 08/11/2023: Χειροτονία Μπογουσλάβου Αρσενίου. [Εκκλησία της Ουκρανίας].

 119. 09/11/2023: Χειροτονία Θεσπιών Παύλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 120. 11/11/2023: Χειροτονία Τανάγρας Αποστόλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 121. 12/11/2023: Χειροτονία Καρυουπόλεως Νεκταρίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 122. 02/12/2023: Χειροτονία Χάρτφορδ Βενεδίκτου. [Μετροπόλια].

 123. 13/12/2023: Προαγωγή Επισκόπου Βορζέλ Ισαακίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 124. 16/12/2023: Χειροτονία Βόστρων Αντωνίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 125. 19/12/2023: Προαγωγή Επισκόπου Ζελενογκράδ Σάββα σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 19/12/2023: Κοίμηση Μαντινείας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 127. 25/12/2023: Χειροτονία Σελευκείας Θεοδώρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 128. 27/12/2023: Ίδρυση Ι.Ε. Σκαντόβσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 129. 27/12/2023: Εκλογή Αικατερινοδάρ Βασιλείου (από Αρμαβίρ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 130. 27/12/2023: Εκλογή Ορενβούργου Πέτρου (από Καλατσίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 131. 27/12/2023: Εκλογή Μπορισώβου Αμβροσίου (από Σβετλογκόρσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 132. 27/12/2023: Παύση Κλίν Λεωνίδα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023.