Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΑΝΕΩΝ

    Άναια (η) και Άνεα (τα): (τουρκ. Anya). Πόλη της Μικράς Ασίας στα παράλια απέναντι από τη Σάμο. Πήρε το όνομά της κατά την παράδοση από την ομώνυμη αμαζόνα. Η πόλη αναφέρεται στον "Συνέκδημο του Ιεροκλέους" (6ος μ.Χ. αιώνας) 2η μεταξύ των 43 πόλεων της Επαρχίας Ασίας. Κατά την Οθωμανική περίοδο παρήκμασε. Σήμερα εντοπίζεται νοτίως της Νέας Εφέσου (Kuşadası).

    Σώκια: (τουρκ. Söke). Πόλη της Μικράς Ασίας χτισμένη στις όχθες του Μαιάνδρου ποταμού. Γνωστή και ως Μαιανδρούπολη κατά την αρχαιότητα. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών ζούσαν στα Σώκια περίπου 1500 οικογένειες από τις οποίες οι 500 Ελληνικές.

    Ανέων μητρόπολη: Από τις αρχαίες Επισκοπές της Εκκλησίας η Επισκοπή Ανέων αναφέρεται στα Τακτικά ως υποκειμένη στη Μητρόπολη Εφέσου. Καταλαμβάνει αρχικά την 24η θέση μεταξύ των 40 περίπου Επισκοπών της Μητροπόλεως αυτής και σταδιακά προβιβάζεται στην 20η θέση. Από τον 14ο αιώνα και μετά η Επισκοπή Ανέων εκλείπει καθώς συγχωνεύεται με τη Μητρόπολη Εφέσου.
    Το 1806 ιδρύθηκε η Επισκοπή Κρήνης και Ανέων υπό την Μητρόπολη Εφέσου. Στις 11 Μαΐου 1883 η Επισκοπή Κρήνης και Ανέων διαιρέθηκε σε δύο ανεξάρτητες Επισκοπές: α) Κρήνης και β) Ανέων, πάντα υπό την Μητρόπολη Εφέσου. Εν τω μεταξύ η έδρα του Επισκόπου μεταφέρθηκε στα Σώκια λόγω ερημώσεως των Ανέων. Τον Μάρτιο του 1917 τέλος η Επισκοπή Ανέων ανυψώθηκε σε Μητρόπολη.

    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Επισκοπή και μετέπειτα Μητρόπολη Ανέων περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Σώκια-Μαιανδρούπολη (Söke)
β) Νεοχώρι (Özbeyyeniköy)
γ) Μπαγάρασι (Bağarası)
δ) Τουζμπουργκάζ (Tuzburgazı)
ε) Κελεμπέσι (Güllübahçe)
στ) Δωμάτια (Doğanbey) από τη σημερινή Επαρχία Söke (Μαιανδρουπόλεως) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ζ) Γέροντας-Δίδυμα (Didim)
η) Ακ Κιοΐ (Akköy)
θ) Ακμπούκι (Akbük) από τη σημερινή Επαρχία Didim (Διδύμων) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ι) Τσαγγλή (Güzelçamlı) από τη σημερινή Επαρχία Kuşadası (Νέας Εφέσου) του Νομού Aydın (Τράλλεων)
ια) Τσιμόβασι (Menderes)
ιβ) Κοιμητήρια (Gümüldür)
ιγ) Γκιαούρκιοϊ (Ahmetbeyli)
ιδ) Μάλκατζε (Bulgurca)
ιε) Ντεβελί Κιοΐ (Develi) από τη σημερινή Επαρχία Menderes (Μεντερές) του Νομού İzmir (Σμύρνης)
ιστ) Καγιάς (Pancar)
ιζ) Τριάντα (Ayrancilar)
ιη) Φόρτουνα (Yazıbaşı) από τη σημερινή Επαρχία Torbalı (Τουρμπαλή) του Νομού İzmir (Σμύρνης)

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Κωνσταντίνος 9 Μαΐου 1883-2 Νοεμβρίου 1902 Από Μυρίνης Σχολάζων περ. 1840-1912
Άνθιμος Χειμώνιος 2 Νοεμβρίου 1902-1917 Από Αρκαδιουπόλεως Κοίμηση περ. 1852-1917
Αλέξανδρος Δηλανάς 21 Φεβρουαρίου 1917-19 Φεβρουαρίου 1922 Από Μυρίνης Εις Περγάμου 1878-1958
Θωμάς Σαββόπουλος 26 Φεβρουαρίου 1922-2 Απριλίου 1927 Από Πρεσβύτερος Εις Πριγκηποννήσων 1889-1966
Νικόλαος Κουτρουμπής 15 Φεβρουαρίου 1972-15 Οκτωβρίου 1972 Από Ίμβρου Κοίμηση 1903-1972
Πολύευκτος Φινφίνης 30 Απριλίου 1974-1 Φεβρουαρίου 1988 Από Σουηδίας Κοίμηση 1912-1988
Μεθόδιος Τουρνάς 24 Νοεμβρίου 1997-20 Δεκεμβρίου 2002 Από Βοστώνης Εις Βοστώνης γεν. 1946
Μακάριος Παυλίδης 10 Ιουλίου 2018-σήμερα Από Λαμψάκου   γεν. 1937
         

    Χάρτης της Μητροπόλεως Ανέων.

 

     Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Ανέων.

    Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, πληροφορίες για τη Μητρόπολη Ανέων

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

β΄ Επαρχία Ασίας
μητρόπολις Εφέσου έχει υπ' αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς λστ΄, οίον
1 τον Υπαίπων
2 τον Τράλλεων
3 τον Μαγνησίας Μαιάνδρου
4 τον Ελαίας
5 τον Αδραμυττίου
6 τον Άσσου
7 τον Γαργάρων
8 τον Μασταύρων
9 τον Βριούλων
10 τον Πιτάνης
11 τον Μυρίνης
12 τον Φωκίας
13 τον Αυρηλιουπόλεως
14 τον Νύσης
15 τον Μασχακώμης
16 τον Μητροπόλεως
17 τον Βαρέτων
18 τον Μαγνησίας της Ανηλίου
19 τον Ανινάτων
20 τον Περγάμου
21 τον Πριήνης
22 τον Αρκαδιουπόλεως
23 τον Διός Ιερού
24 τον Αν<εων
25 τον Νέ>ας Αυλής
26 τον Αυγάζων
27 τον Σίων
28 τον Κολοφώνης
29 τον Λεβέδου
30 τον Τέου
31 τον Ερυθρών
32 τον Κλαζομενών
33 τον Αντάνδρου
34 τον Θεοδοσιουπόλεως <ήτοι> Περπερίνης
35 τον Κύμης
36 τον Παλαιουπόλεως

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Β΄ Επαρχία Ασίας
μητρόπολις Εφέσου
1 ο Υπαίπων
2 ο Τράλλεων
3 ο Μαγνησίας Μαιάνδρου
4 ο Ελαίας
5 ο Αδραμυττίου
6 ο Άσσου
7 ο Γαργάρων
8 ο Μασταύρων
9 ο Καλόης
10 ο Βριούλων
11 ο Πιτάνης
12 ο Μυρίνης
13 ο Φωκίας (Φωκαίας)
14 ο Αυρηλιουπόλεως
15 ο Νύσης
16 ο Μασχακώμης
17 ο Μητροπόλεως
18 ο Βαρέτων
19 ο Μαγνησίας Ανηλίου
20 ο Ανινάτων
21 ο Περγάμου
22 ο Αναίων
23 ο Πριήνης
24 ο Αρκαδιουπόλεως
25 ο Νέας Αυλής
26 ο Διός Ιερού
27 ο Αυγάζων
28 ο Σίων
29 ο Κολοφώνος
30 ο Λεβέδου
31 ο Τέου
32 ο Ερυθρών
33 ο Κλαζομενών
34 ο Αντάνδρου
35 ο Θεοδοσιουπόλεως
36 ο της Περπερίνης
37 ο Κύμης
38 ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

Β΄ Επαρχία Ασίας
Έφεσος μητρόπολις
έχει πόλεις μ΄
[α΄ ο Μένδρων]
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας
δ΄ ο Υπαίπων
ε΄ ο Ελαίας
στ΄ ο Αδραμυττίου
ζ΄ ο Άσσου
η΄ ο Γαργάρων
θ΄ ο Μασταύρων
ι΄ ο Καλόης
ια΄ ο Βριούλων
ιβ΄ ο Πιτάνης
ιγ΄ ο Μυρίνης
ιδ΄ ο Φωκίας
ιε΄ ο Αυρηλιουπόλεως
ιστ΄ ο Νύσης
ιζ΄ ο Μασχακώμης
ιη΄ ο Μητροπόλεως
ιθ΄ ο Βαρέτων
κ΄ ο Μαγνησίας της Ανηλίου
κα΄ ο Ανινάτων
κβ΄ ο Περγάμου
κγ΄ ο Ανέων
κδ΄ ο Πριήνης
κε΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κστ΄ ο Διός Ιερού
κζ΄ ο Νέας Αυλής
κη΄ ο Αυγάζων
κθ΄ ο Σίων
λ΄ ο Κολοφώνης
λα΄ ο Λεβέδου
λβ΄ ο Τέου
λγ΄ ο Ερυθρών
λδ΄ ο Κλαζομενών
λε΄ ο Α<ν>τάνδρου
λστ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως
λζ΄ ο Κύμης
λη΄ ο Παλαιουπόλεως
[λθ΄ ο Θυατείρων]
[μ΄ ο Λικαρνασού]

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Β΄ Επαρχία Ασίας
ο Εφέσου
1 ο Υπαίπων
2 ο Τράλλεων
3 ο Μαγνησίας προς Μαίανδρον
4 ο Ελαίας
5 ο Αδραμυττίου
6 ο Άσσου
7 ο Γαργάρων
8 ο Μασταύρων
9 ο Καλόης
10 ο Βριούλων
11 ο Πιτάνης
12 ο Μυρίνης
13 ο Φωκίας
14 ο Αυρηλιουπόλεως
15 ο Νύσης
16 ο Μασχακώμης
17 ο Μητροπόλεως
18 ο Βαρέτων
19 ο Μαγνησίας της Ανηλίου
20 ο Ανινάτων
21 ο Περγάμου
22 ο Ανέων
23 ο Πριήνης
24 ο Αρκαδιουπόλεως
25 ο Νέας Αυλής
26 ο Διός Ιερού
27 ο Αυγάζων
28 ο Σίων
29 ο Κολοφώνης
30 ο Λεβέδου
31 ο Τέου
32 ο Ερυθρών
33 ο Κλαζομενών
34 ο Α<ν>τάνδρων
35 ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
36 ο Κύμης
37 ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας της προς τω Μαιάνδρω
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Αδραμυττίου
στ΄ ο Άσσου
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Αναίων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σίων
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Αντάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπέπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας προς Μαίανδρον
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Ασσού
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάμνης
ιβ΄ ο Μυρρίνης (ο Φωκείας)
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων (ο Μαγνησίας του Ανηλίου)
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Αναίων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς (ο Κλαζομενών)
λα΄ ο Α<ν>τάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Β΄ τη Εφέσω της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας προς τω Μαιάνδρω
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Ασσού
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτ(τ)άμνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως
ιδ΄ ο Νύσσης
ιε΄ ο Μασχακώμης
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Ανέων
κα΄ ο (Πριήνης)
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου (Λευέδου)
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Ατ(τ)άνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως
(λε΄ ο Θυραίων
λστ΄ ο Χλιαρών)

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

<Β΄ τη Εφέσω της Ασίας>
Β΄ η Έφεσος της Ασίας
α΄ ο Υπαίπων
β΄ ο Τράλλεων
γ΄ ο Μαγνησίας
δ΄ ο Ελαίας
ε΄ ο Ατραμυτίου
στ΄ ο Άσσου
ζ΄ ο Γαργάρων
η΄ ο Μασταύρων
θ΄ ο Καλόης
ι΄ ο Βριούλων
ια΄ ο Πιτάνης
ιβ΄ ο Μυρίνης
ιγ΄ο Αυρηλιουπόλεως ήτοι Περιβόλου
ιδ΄ ο Νύσης
ιε΄ ο Μασχακώμης ήτοι Αετωνίας
ιστ΄ ο Μητροπόλεως
ιζ΄ ο Βαρέτων
ιη΄ ο Ανινάτων
ιθ΄ ο Περγάμου
κ΄ ο Ανέων
κα΄ ο Πριήνης
κβ΄ ο Αρκαδιουπόλεως
κγ΄ ο Νέας Αυλής
κδ΄ ο Διός Ιερού
κε΄ ο Αυγάζων
κστ΄ ο Σιών
κζ΄ ο Κολοφώνος
κη΄ ο Λεβέδου
κθ΄ ο Τέου
λ΄ ο Ερυθράς
λα΄ ο Αντάνδρου
λβ΄ ο Θεοδοσιουπόλεως ήτοι Περπερίνης
λγ΄ ο Κύμης
λδ΄ ο Παλαιουπόλεως
ο Αλγίζων
ο Σολυμνίζων

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Συνταγμάτιο 1855

Β΄ ο Εφέσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας, Κ. Παΐσιος
Καθέδρα Μαγνησία.
Έχει επισκόπους δύω
α. τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων, Κ. Διονύσιον
Καθέδρα Γιουζέλ Χισάρ
β. τον Κρήνης και Ανέων, Κ. Αμβρόσιον
Καθέδρα Τζεσμές

Συνταγμάτιο1896

Β΄ Ο Εφέσου (Κωνσταντίνος) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας
Έχει επισκόπους τρεις:
1) τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων (Ταράσιον)
2) τον Κρήνης (Θεόκλητον)
3) τον Ανέων (Κωνσταντίνον)

Συνταγμάτιο 1901

Β΄ Ο Εφέσου (Ιωακείμ) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας.
Έχει επισκόπους τρεις:
1) τον Ηλιουπόλεως και Θυατείρων (Ταράσιον)
2) τον Κρήνης (Θεόκλητον)
3) τον Ανέων (Κωνσταντίνον)

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.