Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΕΒΡΩΝ

  Ιστορικό σημείωμα: Η Δίβρη ή αλλιώς Δέβρα ή και Δέβραι είναι αρχαία πόλη, η οποία ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη Ντέμπαρ της Βορείου Μακεδονίας.
    Μνεία σε Επισκοπή Δεβρών γίνεται πρώτη φορά τον 13ο αιώνα υπό την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Η Επισκοπή Δεβρών φέρεται να κατέχει την 9η θέση μεταξύ των Επισκοπών της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Στο Συνταγμάτιο του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715) η Επισκοπή Δεβρών αναφέρεται 5η μεταξύ επτά Επισκοπών της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Το 1767 μετά την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος η Επισκοπή Δεβρών περιήλθε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως μία των Μητροπόλεών του. Στις 14 Ιουνίου 1880 προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη Δεβρών η καταργηθείσα Μητρόπολη Βελισσού.
    Το 1875 η Βουλγαρική Εξαρχία τοποθέτησε δικό της Μητροπολίτη στη Δίβρα, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1913 οπότε και εκδιώχθηκε από τις Σερβικές αρχές, οι οποίες κατέλαβαν την περιοχή. Κατά τη διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου η περιοχή καταλήφθηκε το Φθινόπωρο του 1915 από τις Βουλγαρικές αρχές και ο Εξαρχικός Μητροπολίτης επέστρεψε και παρέμεινε στη θέση του μέχρι την κοίμησή του το 1916. Μετά το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου η περιοχή επανήλθε στη δικαιοδοσία των Σέρβων.
    Στις 19 Φεβρουαρίου 1922 του Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο επί τη βάσει του οποίου η Μητγρόπολη Δεβρών και Βελισσού περιήρχετο στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Σερβίας. Μετά την ένταξή της στο Πατριαρχείο Σερβίας η Μητρόπολη Δεβρών και Βελισσού καταργήθηκε. Το τμήμα Βελισσού προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη Σκοπίων και το τμήμα Δεβρών στην Επισκοπή Αχρίδος (από το 1932 συνενωμένη με την Επισκοπή Μοναστηρίου).
    Στις 17 Ιουλίου 1967 η σχισματική τότε Εκκλησία της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ίδρυσε τη Μητρόπολη Δεβρών και Κιτσέβου με έδρα όμως την Αχρίδα και όχι τη Δίβρα. Η περιοχή των Βελεσσών (Βέλες) αποτέλεσε ξεχωριστή Μητρόπολη εντός της ίδιας δικαιοδοσίας, όταν στις 18 Νοεμβρίου 1977 ιδρύθηκε η Μητρόπολη Παραβαρδαρίου με έδρα τα Βελεσσά.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Δοσίθεος 1814 (Οκτώβριος)-12 Απριλίου 1819 Από Πρεσβύτερος Εις Νέων Πατρών 1769-1832;
Γρηγόριος Απρίλιος 1819-24 Φεβρουαρίου 1829 Από Ευδοξιάδος Σχολάζων ;-1851
Ιωακείμ Κρασάς 1829 (Φεβρουάριος)-Μάιος 1840 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση περ. 1785-1840
Μελέτιος 1840 (Μάιος)-10 Νοεμβρίου 1858 Από Πρεσβύτερος Εις Μογλενών ;-1865
Γεννάδιος Ντιμητρώφ 10 Νοεμβρίου 1858-9 Μαΐου 1867 Από Δυρραχίου Σχολάζων 1800-1876
Άνθιμος Απολλώνιος 10 Μαΐου 1867-7 Οκτωβρίου 1876 Από Πρεσβύτερος Εις Δρυϊνουπόλεως ;-1904
Καλλίνικος 9 Οκτωβρίου 1876-Μάιος 1880 Από Ελαίας Σχολάζων περ. 1820-1911
Άνθιμος Απολλώνιος το β΄ 14 Ιουνίου 1880-16 Μαρτίου 1887 Από π. Δρυϊνουπόλεως Εις Ελασσώνος ;-1904
Μεθόδιος Παπαεμμανουήλ 26 Μαρτίου 1887-19 Φεβρουαρίου 1891 Από Δαφνουσίας Σχολάζων ;-1896
Άνθιμος Πελτέκης 26 Φεβρουαρίου 1891-1 Φεβρουαρίου 1900 Από Συνάδων Σχολάζων περ. 1840-1909
Πολύκαρπος Θεολογίδης 6 Φεβρουαρίου 1900-3 Μαΐου 1907 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων περ. 1868-1919
Παρθένιος Γκόλιας 3 Μαΐου 1907-3 Σεπτεμβρίου 1913 Από Πολυανής Εις Μελενίκου 1860-1921
         
ΥΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ
Κοσμάς Πρετσιαστάνσκη 21 Δεκεμβρίου 1897-11 Ιανουαρίου 1916 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1836-1916
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024.