ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΛΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΚ

  Ιστορικό σημείωμα: Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στη Βολυνια ήδη από τον 10ο αιώνα, εποχή του βαπτίσματος των Ρώσων και ίδρυσης της Μητροπόλεως Κιέβου υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 992 ιδρύθηκε η Επισκοπή Βλαδίμης Βολυνίας, στην οποία υπήχθησαν τα εδάφη της σημερινής Βολυνίας. Το 1288 αποσπάστηκε η περιοχή του Λούτσκ από την Επισκοπή Βολυνίας και αποτέλεσε ξεχωριστή Επισκοπή. Το 1596 ο Επίσκοπος Λούτσκ Κύριλλος υπέγραψε την απόφαση της Ένωτικής Συνόδου της Βρέστης και προσχώρησε στην Ουνία. Η Επισκοπή Λούτσκ ωστόσο συνέχισε να υφίσταται μέχρι το 1712.

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

         
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.