Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

 

 

ball_sgreen.gif

Η Nήσος των Θησαυρών:

Ιστοσελίδες Μαθηματικών

ball_sgreen.gif

Παρακάτω έχω συγκεντρώσει  συνδέσμους

σε ιστοσελίδες  και ιστολόγια μαθηματικών

που κατά τη γνώμη μου,

(δηλαδή με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια)

παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

 

 

         

 

  


 

Δημήτρης

Ντρίζος

Πέτρος

Κρικέλης

Γιάννης

Αντωνιάδης

Γιώργος

Καλαντζής

Μιχάλης

Παπαδημητράκης

 

Μιχάλης

Κολουντζάκης

Νίκος

Καμπράνης

Μπάμπης

Τουμάσης

 

Απόστολος

Δοξιάδης

Μιλτιάδης

Παπαγρηγοράκης

Αθανάσιος

Φουναριωτάκης  

 

Γιάννης

Πλατάρος

Ιωάννης Ζώης

Γρηγόρης

Κωστάκος

 

Αναστάσιος

Μπουντής

Τεύκρος

Μιχαηλίδης

Ανθούλα  Σοφιανοπούλου

& Γιώργος Καριπίδης

 

Κατερίνα

Καλφοπούλου

Αλέξανδρος Γ.

Συγκελάκης

Μιχάλης

Τζούμας

Πάρις

Πάμφιλος

Στράτης

Αντωνέας

Πρόδρομος

Ελευθερίου

 

Ανδρέας

Κουλούρης


Απόστολος 

Γιαννόπουλος


 

Δημήτρης

Χελιώτης

Μαρία

Χάλκου

Αθανάσιος

Φεργαδιώτης

Σωκράτης

Ρωμανίδης

Δημήτριος

Ζαχαριάδης

 

Ειρήνη

Περυσινάκη

Νίκος

Καστάνης

 Μιχαήλ

Μανωλόπουλος

 
Βασίλης
Μάρκος

Θανάσης
Δρούγας

Παναγιώτης

Πινάτσης


Βαγγέλης

Νικολακάκης

 


Ανδρέας

Κουλούρης

Αθανασία

Σούφαρη

 

Αριστείδης

Λυμπίκης

Ανδρέας

Πούλος

Ζήνων

Λυγάτσικας

Χρήστος

Γιώργος

Κόσυβας

 

Κώστας

Ράπτης

Ιωάννης

Καραγιάννης

Μιχάλης

Βιτσαξής

...και έξω από την Ελλάδα

 Ravi Vakil

Paul Garrett

Gilbert Strang 

Robert B. Ash

David R. Wilkins

J.S. Milne

Miles Reid

Marc Renault

David C. Royster

Terence Tao

Ed Barbeau

Matthew Harvey

Deborah Loewenberg Ball

Jim Wilson

Bruce Ikenaga

Po-Shen Loh

Igor V. Dolgachev

Nigel Hitchin

Brendan Hassett

Kenneth A. Ribet

 Nicholas M. Katz

 Allen Hatcher

Michael Filaseta 

Franz-Viktor Kuhlmann  

Florian Pop 

Leila Schneps 


Holly Krieger 

Gary and Kenny Felde

 Paul Yiu

Mamikon Mnatsakanian 

Alan Sokal 

Victor Shoup 

Timothy Chow

Laura J. Stevens 

Judit Abardia Bochac

Carol Castellon 

 John E. Gilbert

Jacob Lurie

 Anna Sierpinska

Serafina Cuomo 

David A. Cox

Timothy Gowers

Andrey Lazarev  

Clark Kimberling

Hannah Fry

Bjorn PoonenSandra Di Rocco

Keith Conrad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή