Μηχανολογικές Κατασκευές > Oδόμετρο

Οδόμετρο του Ήρωνα

 

ατμοτηλεβολο

πατήστε επάνω για μεγέθυνση

 

 

 

Τo οδόμετρο θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού κοντέρ, του οργάνου που μετρά τη χιλιομετρική απόσταση. Αυτό που ονομάζουμε οδόμετρο ή δρομόμετρο του Ήρωνα είναι πιθανότατα εφεύρεση του Αρχιμήδη. Ο πρώτος που κάνει αναφορά σ’ αυτό είναι o Μάρκος Βιτρούβιος Πολλίωνας, Ρωμαίος συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μηχανικός, στην πραμάτεια του με τίτλο « Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής».

 

Το όργανο περιγράφεται πλήρως από τον Ήρωνα και υπάρχει στο έργο του Διόπτρα ή περί Διόπτρας. Το οδόμετρο ή δρομόμετρο το χρησιμοποιούσαν για τη μέτρηση των οδικών αποστάσεων, ενώ αργότερα, μια παραλλαγή του, γνωστή ως ναυτικό δρομόμετρο, χρησιμoπoιόταν για τη μέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων.

 

Η λειτουργία του μηχανισμού στηρίζεται σ’ ένα σύστημα οδοντωτών τροχών (γραναζιών), οι οποίοι, εμπλεκόμεναι με ατέρμονες κοχλίες, μεταφέρουν την κίνηση των τροχών σε τρεις κυκλικούς δίσκους στο πάνω μέρος του οργάνου, όπου και καταγράφεται η απόσταση που έχει διανυθεί, ενώ  το ναυτικό δρομόμετρο που περιγράφεται από τον Ήρωνα στο έργο του μετρητικά, τοποθετούταν με κατάλληλο τρόπο στην κουπαστή του πλοίου και με έναν συνδυασμό γραναζιών κατέγραφε την απόσταση που έχει διανύσει το πλοίο.

 

 

 

Πηγή: