Skip navigation.

Διαδικασία

Το σχέδιο μαθήματος με την υποστήριξη του Webquest αποτελεί μια εφαρμογή χρήσης του Η/Υ στη διδασκαλία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της διαμαθητικής συνεργασίας και συμμετοχής για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας: το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ιστορικού - πολιτιστικού χάρτη της Χαλκιδικής από τους ίδιους τους μαθητές.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου τους, στην παράδοση και τις ρίζες της φυλής τους. Στο  δρόμο τους θα συναντήσουν προϊστορικούς οικισμούς, λαμπρές πολιτείες, εξέχουσες προσωπικότητες, ιερά κεμήλια, ενδιαφέροντα ήθη κι έθιμα βγαλμένα από την καθημερινή ζωή. Θα νιώσουν περήφανοι για την καταγωγή τους κι ακόμη πιο περήφανοι  για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους που έρχεται ως αποτέλεσμα της περιπλάνησής τους.

Ο εκπαιδευτικός μέσα από αυτή την εμπειρία βγαίνει  κερδισμένος αφού ξεφεύγει απο τα παραδοσιακά πλαίσια διδασκαλίας, προσφέροντας ευκαιρίες αυτενεργού συμμετοχής στους μαθητές του μέσα σε ένα προγραμματισμένο πλαίσιο ομαδικών δράσεων. Ο ρόλος του έρχεται κοντά στο ρόλο των μαθητών, γίνεται εμψυχωτής και συνοδοιπόρος τους κερδίζοντας την αγάπη, το σεβασμό και την αποδοχή τους.

Οργάνωση του μαθήματος
Ο εκπαδευτικός προτρέπει τους μαθητές να συγκροτήσουν 5 ομάδες. Με τη διακριτική του επέμβαση προσπαθεί να εξισορροπήσει τη σύνθεση των ομάδων με βάση το φύλλο, την ικανότητα των μαθητών και την εμπειρία τους στη χρήση του Η/Υ.

Η ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτεί επτά διδακτικές ώρες των 40 λεπτών και ένα Η/Υ για κάθε δύο παιδιά (κατά συνέπεια η δραστηριότητα ενδείκνυται να υλοποιηθεί στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου Η/Υ) .
Στην πρώτη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους στόχους της δραστηριότητας και την αναγκαιότητα υλοποίησής τους. Εξηγεί στα παιδιά αρχικά τι είναι το Webquest κι ότι από το σημείο αυτό και κατά τη διάρκεια όλης της δραστηριότητας θα συμβουλεύονται αυτό σε κάθε φάση της εργασίας τους.

Στη δεύτερη διδακτική ώρα τα παιδιά θα πρέπει να αποφασίσουν το ρόλο που θα αναλάβει ο καθένας τους.
Οι ρόλοι είναι:

Αφού χωρίσουν τους ρόλους τους κάθονται ανά δύο στους Η.Υ. Κάθε μέλος της ομάδας θα  εξερευνήσει τους ιστοχώρους που επιλέχθηκαν για να παρέχουν πληροφορίες που  αντιστοιχούν στο δικό του ερευνητικό ρόλο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρχει στενή αλληλεπίδραση δάσκαλου-μαθητή. Ο δάσκαλος καθοδηγεί και ανατροφοδοτεί τα παιδιά που δυσκολεύονται – ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση του Η/Υ.

Στην επόμενη διδακτική ώρα, τα πρώτα είκοσι περίπου λεπτά, τα παιδιά συνεχίζουν την εργασία της προηγούμενης περιόδου, με σκοπό να ολοκληρώσουν τη συλλογή και τον έλεγχο των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους και τα αφορούν. Στα υπόλοιπα  λεπτά η κάθε ομάδα ενώνεται και κάθεται μπροστά από ένα Η/Υ για να συζητήσει τις πληροφορίες που βρήκε το κάθε παιδί, τις πηγές του, τι το εντυπωσίασε κτλ.

Η τέταρτη και η πέμπτη διδακτική ώρα - και οι σημαντικότερες θα λέγαμε -  είναι ο χρόνος που τα παιδιά θα αρχίσουν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Τα μέλη των ομάδων θέτουν στη διάθεση της ομάδας τους τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, τα επεξεργάζονται, τα αναλύουν και συνθέτουν την τελική ομαδική εργασία, με τη διακριτική υποστήριξη του δασκάλου, όπου και αν αυτή είναι αναγκαία.

Στην έκτη διδακτική ώρα - οι μαθητικές ομάδες παρουσιάζουν σε μορφή κειμένου το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους, συζητούν για τις δυσκολίες που συνάντησαν και προσπαθούν στα πλαίσια ενός συνεργατικού κλίματος να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλήψεις.

Τέλος, στην έβδομη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός παραδίδει στις ομάδες τις εργασίες τους αξιολογημένες και συζητά μαζί τους για τα θετικά στοιχεία  κάθε μιας.  Παράλληλα, συζητά  τα σημεία των εργασιών που μπορούσαν να παρουσιαστούν καλύτερα, με στόχο την βελτίωσή τους στα πλαίσια της επόμενης προσπάθειας.