Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Αξιοποιήστε τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2016-2017

(Αγωγή Σταδιοδρομίας, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Erasmus+,  eTwinning)

Υποβολή προτάσεων μέχρι Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στις ΔΔΕ

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και μαθητές των ΕΠΑΛ

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Μηχανολόγοι

Αγωγή Υγείας και Μηχανολόγοι

Άλλα προγράμματα και Μηχανολόγοι

Αξιοποίηση της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α ΕΠΑΛ

Πως πραγματοποιείται μια πρόταση και η αναλυτική εγκύκλιος

Εκδηλώσεις ενημέρωσης

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και μαθητές των ΕΠΑΛ

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η αγωγή σταδιοδρομίας, το e-twinning, οι επισκέψεις εκπαιδευτικών και μαθητών σε άλλες χώρες κλπ αποτελούν, πέραν των άλλων, ένα εξαιρετικό μέσο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών,  προβολής του σχολείου στην τοπική κοινωνία, αλλαγής της εικόνας του σχολείου συνολικά.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε ανάλογα προγράμματα έχουν να διηγηθούν σπουδαίες ιστορίες σχετικά με την ενεργοποίηση μαθητών, οι οποίοι δεν δείχνουν ανάλογο ενδιαφέρον στα μαθήματα του σχολείου. Μέσα από θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και την τοπική κοινωνία (άρα οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι κάνουν "κάτι σημαντικό") πραγματοποιούνται κάθε χρόνο "μικρά θαύματα".  Μέσα από αυτά τα θαύματα "κερδίζουμε" μαθητές προσωρινά  ή ακόμη καταφέρνουμε  να  αλλάξουμε συνολικά την μορφωτική τους πορεία.

Το αντικείμενο των Επαγγελματικών Σχολείων είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις παραπάνω δραστηριότητες αλλά και τη σύνδεσή τους με επιμέρους διδακτικά αντικείμενα.

Προφανώς, οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του Λυκείου είναι περισσότερο εύκολο να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Ωστόσο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και μαθητές της Γ΄ τάξης, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν για το επάγγελμά τους, την ώρα που οι υπόλοιποι μαθητές ασχολούνται με την επίλυση σύνθετων ασκήσεων. Έτσι αποφεύγονται και τα φαινόμενα, οι μαθητές αυτοί να παρακωλύουν το μάθημα που συνήθως είναι προσανατολισμένο στην προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.  Δείτε σχετικά το άρθρο: Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα - Πώς να διδάσκουμε απευθυνόμενοι σε όλους τους μαθητές;

Τα προγράμματα αυτά μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν και με επαγγελματικά μαθήματα, ή να συμπληρώσουν πλευρές των μαθημάτων διευκολύνοντας έτσι τη διδασκαλία τους.

Α΄ ΕΠΑΛ και Α΄ ΓΕΛ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το μάθημα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία της Α΄ ΕΠΑΛ  όπου στα σχετικά παραδείγματα εργασιών παρουσιάζονται διάφορες ιδέες για ομαδικές εργασίες μαθητών οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και με δράσεις  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή  Αγωγής Υγείας ή  Αγωγής Σταδιοδρομίας. Προφανώς, για παιδαγωγικούς και άλλους λόγους, δεν συνίσταται τα θέματα να είναι τα ίδια, απλά οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμπληρώνουν την Ερευνητική εργασία, για όσους μαθητές το επιθυμούν.    Δείτε σχετικά οδηγίες για το μάθημα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία.

Επίσης στα προγράμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Πληροφορική, αλλά και τη Φυσική ή Χημεία. Σε αυτήν την περίπτωση, αξιοποιούνται τα Προγράμματα δραστηριοτήτων και οι ώρες που προβλέπονται στο ωράριο,  για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν παρεμφερή μαθήματα, κάτι που θα έπρεπε να γίνεται εκ των πραγμάτων. Δείτε επίσης το άρθρο: Διαδικασίες Ερευνητικής Εργασίας για όλους τους μαθητές

Β΄ ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Στη Β΄ ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα εισαγωγής σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς όπως Θερμοδυναμική, Αντοχή  κλπ. Στις σχετικές οδηγίες για αυτά τα μαθήματα προβλέπονται πλήθος εργασιών, οι οποίες μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (πχ εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων, διαχείριση λαδιών στα συνεργεία κλπ) ή με προγράμματα Αγωγής Υγείας (πχ Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία) ή Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Επίσης, ανάλογες δυνατότητες προσφέρονται στα εργαστηριακά μαθήματα, όπου και πάλι οι οδηγίες προτείνουν να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες μαθητών σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια και τις πραγματικές συνθήκες στους χώρους εργασίας.

Πάρτε σχετικές ιδέες από τις Β΄τάξη ΕΠΑΛ - Προγράμματα - Συμβουλές (ή τις παλαιότερες  Οδηγίες για τη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ)

Γ΄ ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ και ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Γ΄ τάξη δεν συμμετέχει συνήθως σε Προγράμματα δραστηριοτήτων καθώς οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Όμως, πιστεύουμε ότι για τους μαθητές οι οποίοι έχουν αποφασίσει συνειδητά να μη συμμετάσχουν σε αυτές, θα μπορούσαν να συμμετέχουν μαζικά. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε, πέραν των άλλων, τη διδασκαλία των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Δείτε σχετικά το άρθρο:  Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα - Πώς να διδάσκουμε απευθυνόμενοι σε όλους τους μαθητές;

 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες συγκεκριμένες ιδέες για τις ειδικότητες των Μηχανολόγων:

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μηχανολόγοι

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για να ασχοληθούν οι μαθητές με γενικότερα θέματα περιβάλλοντος που τους ενδιαφέρουν, αλλά ακόμη για σύνδεση της περιβαλλοντικής τους ευαισθησίας με το αντικείμενο εκπαίδευσής τους και τα τοπικά προβλήματα. Όσες ομάδες συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα μπορούν να επισκεφθούν μέχρι 2 από τα 56 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και το καθ' ένα διαθέτει διάφορα προγράμματα, πολλά από τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον τομέα των Μηχανολόγων.  Παραδείγματα έργων στα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι μαθητές του ευρύτερου μηχανολογικού τομέα, σε συνδυασμό με άλλους τομείς είναι τα εξής:

 • Διαχείριση αποβλήτων των συνεργείων αυτοκινήτου (λάδια, υγρά, λάστιχα,  κλπ)

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ή ειδικότερα σε τουριστικές περιοχές,  εξοικονόμηση ενέργειας σε τουριστικές εγκαταστάσεις (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ όπου υπάρχει πλούσιο υλικό και οδηγοί από ΚΑΠΕ και Εθνικό Αστεροσκοπείο)

 • Περιβαλλοντική προσέγγιση τουριστικών εγκαταστάσεων (ευρύτερη προσέγγιση μαζί με άλλες ειδικότητες)

 • Εξοικονόμηση νερού στην κατοκία, ή αγροτικές ή τουριστικές εγκαταστάσεις (Δείτε ολοκληρωμένη πρόταση δραστηριοτήτων για την εξοικονόμηση νερού  http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/

 • Προστασία περιβάλλοντος ή και εξοικονόμηση πόρων σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες (πχ ελαιοτριβεία, οινοποιεία, μονάδες τροφίμων)

 • Η περιβαλλοντική προσέγγιση στη δουλειά του ψυκτικού ή του υδραυλικού, ή του μηχανικού  αυτοκινήτων, ή του μηχανολόγου στη βιομηχανία κλπ

Τα Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και άλλες πληροφορίες  στην Πύλη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Συμβουλευθείτε παλαιότερη οδηγία με τίτλο: Ενεργητική μάθηση σε Τουριστικές Περιοχές

 Αγωγή Υγείας και Μηχανολόγοι

Τα προγράμματα αγωγής υγείας μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας στο επάγγελμα ή στο σχολείο, στο εργαστήριο κλπ. Ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτων ή του ψυκτικού, ή του υδραυλικού κλπ

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στα κτίρια

 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε τοπικές παραγωγικές μονάδες

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταλύματα, camping κλπ)

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο του σχολείου. πχ ένα εύκολο σχετικά πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων σημάνσεων και την τοποθέτησή τους στα εργαστήρια ή και στους άλλους χώρους του σχολείου.

Δείτε ενδεικτικά την παρουσίαση προγράμματος για Υγιεινή και Ασφάλεια ΕΠΑΣ Καλαμαριάς
http://1epas-kalam.thess.sch.gr/prog_stadiod_1.html

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον Οδηγό:
Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εκπαίδευση των Μηχανολόγων

 Άλλα προγράμματα και Μηχανολόγοι

Τα πολιτιστικά προγράμματα ή τα προγράμματα σταδιοδρομίας μπορούν επίσης να συνδεθούν με το αντικείμενο του μηχανολόγου πχ

 • Φωτογραφίζω και περιγράφω τα επαγγέλματα και το περιβάλλον εργασίας του ψυκτικού, του υδραυλικού, του μηχανικού αυτοκινήτων κλπ.

 • Επισκέπτομαι, Φωτογραφίζω και παρουσιάζω την ιστορία των βιομηχανικών και μηχανολογικών μνημείων της περιοχής μου. Δείτε σχετικά το άρθρο "Πολιτιστικό απόθεμα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των Κυκλάδων". http://www.viokliron.gr/documents/Spartinou.pdf . Ιδέες μπορείτε να πάρετε και από την περιοχή Τεχνικός Πολιτισμός της ιστοσελίδας μου αλλά και από  Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Επισκέψεις του  e-yliko.gr

Επίσης, τα υπόλοιπα προγράμματα και ιδιαιτέρως τα προγράμματα κινητικότητας και δια βίου εκπαίδευσης όπως το Leonardo Da Vinci και το Comenius δίνουν πολλές ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές, ιδιαιτέρως για τον Μηχανολογικό τομέα. Δείτε στη σχετική περιοχή στην ιστοσελίδα μας: Ευκαιρίες και ειδικότερα στο άρθρο Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα δια βίου μάθηση

 Πως πραγματοποιείται  μια πρόταση

Η διαδικασία συμμετοχής στα προγράμματα είναι σχετικά απλή και περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο https://goo.gl/YhvoHe

 

Εκδηλώσεις ενημέρωσης

 

Δεν έχουν έλθει σε γνώση μας για εφέτος

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για βοήθεια, παρουσίαση εμπειριών άλλων σχολείων και πρακτικές οδηγίες.

Αθανάσιος Κονταξής
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Μηχανολόγος Μηχανικός