Νηπιαγωγείο Δελφών

"Δεν υπάρχει ίσως γωνιά στη γη μας που να ζυμώθηκε τόσο πολύ από τις χθόνιες δυνάμεις και από το απόλυτο φως" (Γιώργος Σεφέρης…για τους Δελφούς)

Οδηγίες για την τηλεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο

Written By: nipdelf - Μαΐ• 12•20

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, έχει ενεργοποιήσει ψηφιακά εργαλεία που έχουν επιτρέψει την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση.

Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο). Tο νηπιαγωγείο μας όλον αυτόν τον καιρό υλοποιεί ασύγχρονη διδασκαλία, κυρίως μέσω του blog του σχολείου μας που υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ενώ υπάρχει και σχετική ανατροφοδότηση.

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο διαθέτει σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους. Μετά την καθολική εφαρμογή σε όλα τα Λύκεια, τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά της χώρας η εφαρμογή διευρύνεται πλέον και στα Νηπιαγωγεία. Στόχος είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου θα αποστείλουν το σύνδεσμο της προσωπικής τους ψηφιακής τάξης στους γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. E-mail, messenger, Viber, κτλ.). (Για λόγους ασφαλείας, το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι δεν κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat).
Αυτή η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην ψηφιακή τάξη του δασκάλου τους, πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Πριν την έναρξη της τηλεκπαίδευσης κοινοποιούμε σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές το παρακάτω έγγραφο, σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.