Νηπιαγωγείο Δελφών

"Δεν υπάρχει ίσως γωνιά στη γη μας που να ζυμώθηκε τόσο πολύ από τις χθόνιες δυνάμεις και από το απόλυτο φως" (Γιώργος Σεφέρης…για τους Δελφούς)

Μαθαίνουμε ασφαλείς!

Ενημερωθείτε σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισηςπεριστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλήεπαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων εδώ Επίσης, στην στην ιστοσελίδα mathainoumeasfaleis.gov.gr περιλαμβάνονται οδηγίες, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του […]

Read the rest of this entry »

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Σας παραθέτουμε το Φ.1/ΔΝ/44336/Δ7/08-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο σας ενημερώνει σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του, συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Read the rest of this entry »

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 42347/Δ2/01-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, σας παραθέτουμε τα τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, προς ενημέρωσή σας.

Read the rest of this entry »