Κεντρική Βιογραφικό Portfolio Συνδέσεις Νέα - Επικοινωνία

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Βιογραφικό

 

Νικόλαος Μπαλκίζας
  Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Med Πληροφορική στην Εκπαίδευση

  Med Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Ειδικός Παιδαγωγός

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

     

2015

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Ε.Α.Π.

2014

 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. [1] [2]

2012

 

Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών

2007

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ [1] [2]

1994

 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

   

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

     

1999 - ...

 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2010 - 2015

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» - ΕΑΙΤΥ [1]

2010 - 2011

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ» - ΟΕΠΕΚ [1]

2008 - 2010

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπ/κή Διδακτική Διαδικασία» - ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, ΕΑΙΤΥ [1]

2008

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών» - ΠΙ [1] [2]

2007

 

«Χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο» - ΠΕΚ Πειραιά

2005 - 2007

 

«Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (εργαστήρια) (Προπτυχιακοί, Socrates/Erasmus, Μεταπτυχιακοί) - ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ

2003 - 2005

 

«Νέες Τεχνολογίες» σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

2000

 

Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ ΟΑΕΔ Κηφισιάς

1999 - 2001

 

Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής - ΚΕΤΕΚ - ΤΕΕ Μαθητείας Αγ. Αναργύρων Αττικής

     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

     

2011 - 2015

 

«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α'/θμια και Β'/θμια εκπαίδευση» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) [1]

2008

 

Αξιολογητής Εκπ/κού Λογισμικού ΑΜΕΑ «Ιστορία Γενικής Αγωγής Γ΄-ΣΤ΄ Α/βάθμιας - Τύφλωσης ή Προβλήματα Όρασης» - ΠΙ

2005 - 2006

 

Τακτικό Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» - ΚτΠ Α.Ε.

2003

 

Καταχωρητής δεδομένων και στοιχείων σε Η/Υ στο πλαίσιο του έργου "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" - ΚΣΕ 4ο Δ.Σ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

     

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

     

2000

 

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ - ΠΙ

     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

     

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2013

 

«Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις σχολικές-εκπαιδευτικές μονάδες» - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2013

 

«Bringing Europe to School Teachers (B.E.S.T.)» - Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

2012

 

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» - Π.Ι.

2006

 

«Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης» - ΠΙ/ΠΕΚ Πειραιά

2004

 

«Εφαρμογή Προγράμματος Οπτικο-ακουστικού Αλφαβητισμού στην Α/βάθμια Εκπ/ση» - ΕΚΠΑ/Τμήμα Επικ/νίας & ΜΜΕ

2004

 

«Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο» - ΕΚΠΑ/Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

2001

 

Εισαγωγική Επιμόρφωση - Α΄ φάση - ΠΕΚ Πειραιά

1999

 

«Εκπαίδευση Στελεχών στη Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών» - ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2013

 

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

2005

 

Επιμόρφωση & Εξειδίκευση Εκπ/κών & Στελεχών Γενικής Εκπ/σης, για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου & Ομιλίας - ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ

2005

 

«‘’Πρόσβαση’’, Σεμινάριο για παιδιά με κινητικά προβλήματα» - ΕΚΠΑ/Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας.

2004

 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Γενικής Εκπαίδευσης στα Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας» - ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ

2004

 

Επιμόρφωση Εκπ/κών και Στελεχών της Α/βάθμιας Εκπ/σης για Μαθητές με Μα.Δυ. - Πανεπιστήμιο Πατρών/ΠΤΔΕ [1]

2004

 

Εξειδίκευση και Επιμόρφωση Εκπ/κών σε Θέματα Εκπ/σης Ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης - ΕΚΠΑ, ΤΕΑΠΗ, ΚΕΤΕΕΠ [1]

2003

 

Αυτισμός - Ίδρυμα για το παιδί ‘’Η Παμμακάριστος’’

2003

 

Στέρξις - Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή νοητικά υστερούντων ατόμων - Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής

     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

2012

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2008

 

Επιμόρφωση Επιμορφωτών στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία - ΠΑΚΕ ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ - ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ - ΕΑΙΤΥ - ΠΙ

2007

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

     

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ)

2011

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2011

 

Αναζητήσεις Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού σε Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων (πρόγραμμα e-Learning) - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

2010

 

Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2010

 

Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία - ΟΕΠΕΚ

2010

 

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων - ΕΑΙΤΥ

2009

 

Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2009

 

Διδακτική των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Θεωρία & Τεχνικές - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2005

 

Διαχείριση Δικτύου με Windows 2000/2003 Server - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2005

 

‘’Multimine’’ - Γνώση από Πολυμέσα, «Σημασιολογικός Ιστός» - Ε.Μ.Π. [1]

2004

 

Επεξεργασία Εικόνων με Photoshop - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2004

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Κατάρτισης για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: «Τα Μήλα των Εσπερίδων» - ΕΚΠΑ/ΠΤΔΕ [1]

2003

 

Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

2002

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπ/ση - ΥΠΕΠΘ

1999

 

Τεχνολογία Σύγχρονων Εκπαιδευτικών Μεθόδων στην Α/βάθμια Εκπαίδευση - ΤΕΙ Λάρισας

     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003

 

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε.» - ΚΠΕ Δραπετσώνας.

2001

 

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη Θεωρία στην Πράξη: Το νερό - Η θάλασσα» - ΚΠΕ Αργυρούπολης.

     

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

     

2004

 

TOEFL CBT (Score: 210/300)

2002 - 2003

 

«Αγγλικά Εξειδικευμένα: Δεξιότητες Κατανόησης Κειμένων για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης» - ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ

1986

 

Αγγλικά (First Certificate in English - University of Cambridge)

 

 

 

ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

     

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2015

 

«Η αξιοποίηση των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ στα Τμήματα Ένταξης των δημοτικών σχολείων». Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων (Επόπτης Καθηγητής Β. Στρογγυλός), Πάτρα: Ε.Α.Π. [1]

2014

 

«Συμβουλευτική Γονέων: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τον συμβουλευτικό τους ρόλο προς τους γονείς των μαθητών και η χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. ως μέσα υποστήριξης των συμβουλευτικών τους δράσεων». Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Α. Παπαγιάννη), Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Π.Ε.ΣΥ.Π. [1]

2007

 

«‘’Ο Κόσμος των Χρωμάτων’’. Διαθεματική Προσέγγιση της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου & 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή». Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του ΜΠΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Επόπτης Καθηγητής Α. Ράπτης), Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. [1]

     

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

2012

 

«Διδακτικές Τεχνικές Στήριξης Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση», Παιδαγωγικό Ιδεοδρόμιο, τεύχος 3ο, Ένωση Ελλήνων Παιδαγωγών, Απρίλιος 2012, ISSN 1792-7471. [1]

2006

 

“Videoconference in Primary Schools: From Theory to Practice Based on the Principles of Constructivism”, Journal of Science Education, Vol.7, 2006, Special Issue II, Proceedings of the 2d International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE 2006, ISSN 0124-5481. [1] [2]

     

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2013

 

«Συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στάσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και Ολλανδία σε σχέση με τη νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές δομές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» - Επιμορφωτικό Συνέδριο «Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου ΙΙ». Καμένα Βούρλα [1] [2]

2013

 

«Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση» - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή. Αθήνα [1] [2]

2009

 

«Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Μάθημα της Ιστορίας στο Πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» - 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», ΕΤΠΕ, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος [1] [2] [3]

2007

 

«Ελληνική Ζωγραφική 19ου και 20ου Αιώνα: ‘’Ο Κόσμος των Χρωμάτων’’, Δημιουργία Υπερμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης με τη Χρήση του FLASH» - 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος [1] [2]

2007

 

«Ανάπτυξη ενός Πολύτροπου, Μαθητοκεντρικού Περιβάλλοντος για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου και 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή» - Διήμερο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο «Η Δημιουργική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σχολείο», Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. & Κυπριακός Επιστημονικός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., Πισσούρι-Λεμεσός Κύπρου [1] [2]

2006

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Κόσμος των Χρωμάτων: Διαθεματική Προσέγγιση της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου & 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή» - 2ο Διεθνές Συνέδριο «Μαθησιακά Περιβάλλοντα με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ: Ενδυνάμωση και Υποστήριξη του Δημιουργικού και Μετασχηματιστικού Ρόλου του Εκπαιδευτικού» - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε., ΙΝ.Ε.Α.Γ., Σάμος [1] [2]

2005

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Φοίβος και η Αθηνά Ταξιδεύουν…» - Διήμερο Συμπόσιο για Εκπαιδευτικούς «Εφαρμογές με την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Ο Δάσκαλος ως Δημιουργός Εκπαιδευτικού Υλικού και Καινοτομιών στο Σχολείο» - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. & Κυπριακός Επιστημονικός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Πισσούρι-Λεμεσός Κύπρου [1] [2]

2005

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Φοίβος και η Αθηνά Ταξιδεύουν…» - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος [1]

2004

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Φοίβος και η Αθηνά Ταξιδεύουν…» - Διήμερο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών της «Πληροφορικής στην Εκπαίδευση» - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε., Πόρος [1]

     

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2011

 

"Εκπαιδευτικό Σενάριο: Δημιουργία Εικονογραφημένης Ιστορίας". Εργασία στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Καλές Πρακτικές / 1.Πρωτοβάθμια / ΠΕ70_ΔΑΣΚΑΛΟΙ / 13. ΑΘΜΙΑ_ΠΕ70_51_Μπαλκίζας Νικόλαος_Κοσμίδου Ιωάννα. ΥΠΔΒΜΘ/Π.Ι. [1]

2005

 

‘’Μαθησιακές Δυσκολίες: Μελέτη Περίπτωσης’’. Εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξειδίκευσης: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Γενικής Εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας» (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Γ. Δράκος) - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. (http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/ERGASIES_EPIMORFOYMENON_1.zip - Αρχείο: ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ Α. - ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ Ν..pdf). [1] [2]

2005

 

«Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη. Θέμα: Το Καράβι». Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2010. Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο - Από τη θεωρία στην πράξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης/Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. (http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/sxedia_Didaskalias/sx_karavi.html). [1]

 

 

 

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr