Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία

 

  Κεντρική Σελίδα

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

 

Κεντρική Σελίδα

Βιογραφικό

Portfolio

        Εργασίες

                Πτυχιακή Εργασία "Ο Κόσμος των Χρωμάτων"

                Επιστημολογία & Γνωσιοθεωρία

                Χρήση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

                Τελικές Εργασίες: "Ψηφιακή Τέχνη"

        Άρθρα - Δημοσιεύσεις

        Εκπαιδευτικό Λογισμικό

        Ψηφιακό Υλικό & Εφαρμογές

        Web Design

        Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

                Εργασίες

                Δραστηριότητες

Ιστότοπος Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου

Επιμόρφωση Εκπ/κών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπ/κών Λογισμικών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (για τα 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ)

Συνδέσεις

Νέα - Επικοινωνία

 

 

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ιστότοπος Υποστήριξης
Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ
και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Πληροφορικής
(για τα 800 ολοήμερα
Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ)

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr