Κεντρική Επάνω Εργασίες Δραστηριότητες

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

 

Εργασίες

 
 

Εξώφυλλο CD

CD

Οπισθόφυλλο CD

 

Ελληνιάδου Ε., Κλεφτάκη Ζ., Μπαλκίζας Ν., (2007), Η Πολιτική της Ιρλανδίας για την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

  Μπαλκίζας Ν., (2007), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. (Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το Μάθημα της Γλώσσας Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού).   Μπαλκίζας Ν., (2008), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου.  

Εργασία στην Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

Κατεβάστε την εργασία


Εργασία στην Ενότητα 4: Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

Κατεβάστε την εργασία


Εργασία στην Ενότητα 3: Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

Κατεβάστε την εργασία

Μπαλκίζας Ν., (2008), Αξιολόγηση Ιστοσελίδων.

  Ελληνιάδου Ε., Κλεφτάκη Ζ., Μπαλκίζας Ν., Σπυράτου Ε., (2008), Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης.   Ελληνιάδου Ε., Κλεφτάκη Ζ., Μπαλκίζας Ν., (2008), Η Συμβολή των Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων για την Κατανόηση του Φαινομένου της Μάθησης.  


Εργασία στην Ενότητα 3: Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

 

Κατεβάστε την εργασία


Εργασία στην Ενότητα 2: Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

Κατεβάστε την εργασία


Εργασία στην Ενότητα 2: Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας.

Κατεβάστε την εργασία

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr