ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)


Ειδική Γραμματεία ΠΟΔΕ

Συνεργασίες Σχολείων στην Ευρώπη

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Εκπ/κό υλικό για την ισότητα των φύλων

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

250 FREE EBOOK για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας / σχολικά βιβλία ομογενών μαθητών


'ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ' ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α. ΓΙΑ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΗ.

(ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)

 

 

 

.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


  • ΔΙΑΠΟΛΙΣ (Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, ΑΠΘ )
  • Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)
  • Ι.ΜΕ.ΠΟ. (Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής)
  • ΚΕ.Δ.Α. (Κέντρο Διαπολιτσμικής Αγωγής)
  • ΚΕ.Δ.ΕΚ. (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)
  • Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών)
  • ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής)

 

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ


 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ