Περιφερειακές Διευθύνσεις Α&Β/θμιας

Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άλλες Χρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

Σχολικοί Σύμβουλοι

Διάφορα

Ιστοσελίδες εκπαιδευτικών


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κ.Ε.Ε.

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ


ΕΘΝ ΙΔΡ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

 Δυτικής Μακεδονίας

Πελοποννήσου

 Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης
  

 

 

Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης 

   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

   Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

   Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  Εθνικό & Καποδ. Πανεπ. Αθηνών

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Πανεπιστήμιο Πατρών

  Πανεπιστήμιο Πειραιά

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Πάντειο Πανεπιστήμιο

  Πολυτεχνείο Κρήτης

  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αρχή σελίδας

 

 

Άλλες Χρήσιμες Συνδέσεις

Οργανισμός Επαγ /κής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Εθνικό Τυπογραφείο(Νομοθεσία)

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Ελληνικό Ραδιόφωνο

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ταμείο Προνοίας Δημ. Υπαλλήλων

Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
EUROSTAT Ευρωπ. Κοινοβούλιο Ευρωπ. Επιτροπή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Κοινότητα Έρευνας και Ανάπτυξης Συμβούλιο της Ε.Ε
Ευρωπ. Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπ. Επιτροπή (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) Υπηρεσία Επίισημων Εκδόσεων των Ευρωπ. Κοινοτήτων

 

Αρχή σελίδας

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Αρχή σελίδας