ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ e-emphasis

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και παρακολούθησε το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές (ΜΑ) στο University of London - Institute of Education και στο Τμήμα Εκπ/σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκπόνησε και τη Διδακτορική του Διατριβή.

Έχει διδάξει: στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Αθηνών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Παν. Μακεδονίας, τα ΤΕΙ Αθήνας και την ΑΣΠΑΙΤΕ· σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ, Π.Ι., Π.Ε.Κ.)∙ σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)∙  σε σχολεία της Ελλάδας και της Αυστραλίας (Γραφείο Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μελβούρνη, όπου αποσπάστηκε για πέντε χρόνια).

Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Φινλανδία, Ρουμανία) και σε πλήθος ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Σήμερα υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος στην 39η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπ/σης της Νομαρχίας Αθηνών, με έδρα το Ίλιον.

Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, τα Αναλυτικά Προγράμματα, την Εκπαιδευτική Πολιτική, τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση.

Έχει συγγράψει τα βιβλία:

1) Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. (2003) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, Διδακτικές & Ψυχολογικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός.    (ISBN 960-8325-36-6)                   

    Aναθεωρημένη έκδοση     

Παλαιολόγου, Ν. & Ευαγγέλου, Ο. (2011) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτική πολιτική για παιδιά μεταναστών, Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο. (ISBN 978-960-9405-85-0)                                                                     

2) Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2005) Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτικός Ρατσισμός. Σχέδια εργασίας για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο, Αθήνα, Εκδόσεις Δίπτυχο.               (ISBN 960-88374-2-1)

3) Ευαγγέλου, Ο. (2007) Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.                      (ISBN 978-960-402-294-6)

4) Ευαγγέλου, Ο. & Παλαιολόγου, Ν. (2007) Σχολικές Επιδόσεις Αλλόφωνων Μαθητών. Εκπαιδευτική Πολιτική. Ερευνητικά Δεδομένα, Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός.                                                                   (ISBN 978-960-459-038-4)

5) Ευαγγέλου, Ο. & Κάντζου, Ν. (2008) Δι@δίκτυο κ@ι Δι@πολιτισμική Εκπ@ίδευση. Δι@δικτυ@κές, Δι@θεμ@τικές Δρ@στηριότητες γι@ το Δημοτικό Σχολείο, Αθήνα, Εκδόσεις Ταξιδευτής.  (ISBN 978-960-6748-14-1)

6) Ευαγγέλου, Ο. & Δελή, Ε. (2010) Σχολείο: μια ζεστή αγκαλιά για όλου του κόσμου τα παιδιά, Αθήνα, Εκδόσεις Ταξιδευτής. (ISBN 978-960-6748-63-9)

7) Ευαγγέλου, Ο., Παπαγιάννη, Β., Παπαδόπουλος, Χ. Φλωράτου Μ. (2011) Υλικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων, Αθήνα, ΥΠΔΒΜΘ, ΟΕΠΕΚ. (ISBN 978-960-99912-0-9)

8) Ευαγγέλου, Ο., Παπαγιάννη, Β., Παπαδόπουλος, Χ. Φλωράτου Μ. (2011) Οδηγός Επιμορφωτών. Επιμόρφωση Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων, Αθήνα, ΥΠΔΒΜΘ, ΟΕΠΕΚ.  (ISBN 978-960-99912-1-6)

9) Καραγιάννης Σ., Γιαννόγκονα Α., Ευαγγέλου, Ο., Μερκούρης Σ., Χαρτζουλάκης Β. (2012) Διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές δράσεις στη Β/θμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών. Υποστηρικτικό Επιμορφωτικό Υλικό, Αθήνα, ΥΠΔΒΜΘ (ISBN 978-960-98687-3-0)

10) Καραγιάννης Σ., Γιαννόγκονα Α., Ευαγγέλου, Ο., Μερκούρης Σ., Χαρτζουλάκης Β. (2012) Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση κοινών διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών δράσεων διακρατικής συνεργασίας, Αθήνα, ΥΠΔΒΜΘ (ISBN 978-960-98687-4-7)

 


Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και επίλεκτα πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

 

 

Στη βιβλιοθήκη του Institute of Education, Uvinevrsity of London (1999-2000)

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας