ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   

Κατάσταση μαθητών    Πρόγραμμα έκδοσης εφημεριών  Demo
Θερινή διαμονή    Ημερολόγιο 1800 ως 3000  
Αίτηση Κανονικής Άδειας     Εορτές κινητές και μη κινητές 

                                        Απεργία

 Ετήσιος Απολογισμός Σχολικής Μονάδας DEMO

                                 Βεβαίωση Οργανικής Θέσης

Διαβιβαστικό
Κατάσταση για την Καταγραφή Δήλωση για δεύτερη γλώσσα  

                                     Δήλωση για εκδρομή

Κατάσταση εφημεριών  
 Αίτηση Μουσεία      Δήλωση ασθένειας   
Γενική Αίτηση        Υπεύθυνη δήλωση Παγκόσμιες ημέρες      
Διαβιβαστικό  καταγραφής ιστορικού υλικού Διαβιβαστικό Θεατρικής παράστασης
Διαβιβαστικό επαναλειτουργίας Τμήματος Ένταξης Διαβιβαστικό Ωρολογίου Προγράμματος
Διαβιβαστικό Πρωινή Ζώνη Διαβιβαστικό Τριμηνιαίος Προγραμματισμός
Διαβιβαστικό απεργίας Πρόγραμμα Τάξης
Αίτηση για Ολοήμερο Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας  
Συγκέντρωση γονέων   

Εξουσιοδότηση      

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Αναλυτική Βεβαίωση Ωρών
Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών Ατομικά Στοιχεία Ωρομίσθιων
Καταγραφή Αλλοδαπών - Παλλινοστούντων Ώρες Ωρομίσθιων
Φύλλα Ελέγχου Παρουσιολόγιο
Θέμα Ευέλικτης Ζώνης Πίνακας Ωρών
Συγκεντρωτική Κατάσταση Εκπαιδευτικών  
Δήλωση για Τάξη Υποδοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ

Πρόγραμμα Ειδικοτήτων

Α' Τάξη Δ'  Τάξη
Κατάσταση Μαθητών με Μαθησιακά Προβλήματα    Β' Τάξη     Ε' Τάξη
Κατάσταση Μαθητών για Τάξη υποδοχής

    Γ' Τάξη

  Στ'  Τάξη
Πίνακας Ομάδων Ειδικής Τάξης

ΥΛΙΚΑ ΤΑΞΕΩΝ

Πίνακας Ομάδων Τάξης Υποδοχής   Α' Τάξη        Δ'  Τάξη
Μαθητές Τάξης Υποδοχής Β' Τάξη     Ε' Τάξη

ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

   Γ' Τάξη

  Στ'  Τάξη

Δήλωση Β΄ Ξένης Γλώσσας

Πίνακας Διδακτικών Αντικειμένων

Διαρκές Ημερολόγιο  

Εγκύκλιος Λήξης Πίνακας Ενισχυτικής  
Έκθεση ετήσιας Λειτουργίας Πίνακας Φοίτησης

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη με 7 πλήκτρα

Αίτηση για Ολοήμερο

Πίνακας Νέων Μαθητών  
Κατάσταση Α΄τάξης Πίνακας Προγραμματισμού  
Κατάσταση Αποφοιτησάντων Πίνακας τάξης Υποδοχής  
Κατάσταση Μαθησιακών Αναγκών Θερινή Διαμονή  
Πίνακας Ξένης Γλώσσας Στατιστικά Σ1  
Κτιριακή υποδομή    
Πίνακας Ολοημέρου