Εικονικό Εργαστήριο

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε προσομοιώσεις και μοντέλα φυσικών φαινομένων. Οι προσομοιώσεις είναι χρήσιμα διδακτικά εργαλεία, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε φυσικά φαινόμενα και μοντέλα που είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε στο εργαστήριο. Κατεβάστε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τους εξομοιωτές  του συνάδελφου Φίλιππου Πλατάκη.
Εξομοιωτής ευθυγράμμων κινήσεων 

movies.exe.

Εξομοιωτής κυμάτων

waves.exe 

Γ΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου

Απλή αρμονική ταλάντωση και το κύμα που παράγεται

Απλή Αρμονική Ταλάντωση 1

Απλή Αρμονική Ταλάντωση 2 

Η Ενέργεια στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

Φθίνουσα Ταλάντωση

Σύνθεση Ταλαντώσεων

Διακροτήματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διακρότημα

Εγκάρσιο και διάμηκες κύμα

Ανάκλαση εγκάρσιου κύματος σε σταθερό ή κινητό άκρο και δημιουργία στάσιμου κύματος

 Συμβολή δύο κυμάτων

Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

 

Ισόθερμη Μεταβολή

Ισόχωρη Μεταβολή

Ισοβαρής Μεταβολή

Ελεύθερη πτώση

Γραφικές Παραστάσεις στην Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Γραφικές Παραστάσεις στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

 Η Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων Δυνάμεων

2ος Νόμος του Νεύτωνα

Ελαστικές Κρούσεις