για να γίνει ο υπολογιστής εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών
Δείγματα λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάρετε το αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάρετε το αρχείο

 

 

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάρετε το αρχείο

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάρετε το αρχείο

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάτε στην αντίστοιχη διεύθυνση

 

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάτε στην αντίστοιχη διεύθυνση

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάτε στην αντίστοιχη διεύθυνση

 

 

 

 

πατήστε στην εικόνα για να πάρετε τη συλλογή


 • Η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

  Χρησιμοποιήθηκε η ζωγραφική των Windows και το πρόγραμμα κατασκευής animation Animation Shop που είναι τμήμα του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας Paint Shop Pro και το βρίσκει κανείς στα CD-ROM των διαφόρων περιοδικών για υπολογιστές.

  Αρχικά κατασκευάστηκε με τη ζωγραφική ο διάδρομος και ένας κύκλος. Στη συνέχεια ο διάδρομος αντιγράφηκε 588 φορές και σε κάθε αντίγραφο επικολλήθηκε ο κύκλος ένα pixel δεξιότερα κάθε φορά. Τα αρχεία ύστερα εισήχθηκαν στο πρόγραμμα animation και δημιουργήθηκε ένα αρχείο animated GIF που μπορεί να παιχτεί από το ίδιο το πρόγραμμα, τον Windows Media Player ή να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες και να εκτελείται από εκεί.

 • Το ηλεκτρικό κύκλωμα

  Χρησιμοποιήθηκαν και εδώ τα προηγούμενα προγράμματα με τον ίδιο τρόπο περίπου.

  Σχηματίστηκαν δύο σκελετοί, ένας κύκλος και ένα γρανάζι σε δύο διαφορετικές θέσεις ώστε να δίνει την εντύπωση ότι γυρίζει, όταν παίζεται το αρχείο. Στη συνέχεια οι σκελετοί αντιγράφηκαν 30 φορές ο καθένας, επικολλήθηκαν το γρανάζι και οι κύκλοι σε κατάλληλες θέσεις στα αντίγραφα, ώστε να δίνουν την εντύπωση της κίνησης όταν παίζονται, τα τελικά αρχεία εισαχθήκανε στο πρόγραμμα animation και δημιουργήθηκε το τελικό animated GIF.

 • Η θέρμανση του νερού

  Εδώ κατασκευάστηκε ένα αρχείο βίντεο (avi) για να δειχτεί η συμπεριφορά των μορίων του νερού όταν αυτό θερμαίνεται.

  Αρχικά κατασκευάστηκε ένα animation με τον τρόπο που έχει περιγραφεί πιο πάνω. Στη συνέχεια το animation μετατράπηκε σε αρχείο βίντεο (avi) κάτι που μπορεί να το κάνει το πρόγραμμα κατασκευής animation. Τέλος στο αρχείο βίντεο προστέθηκε ήχος χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν πρόγραμμα συγχρονισμού εικόνας και ήχου (το DDClip) που βρέθηκε σε περιοδικό πληροφορικής. Το αρχείο βίντεο μπορεί να παιχτεί από τον Media Player των Windows ή κάποιο άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

 • Η αντίδραση Η2 - Ο2

  Σε μια παρουσίαση με το PowerPoint παρουσιάζονται στιγμιότυπα της αντίδρασης σε διάφορες χρονικές στιγμές. Εναλλάσσοντας γρήγορα τις διαφάνειες δείχνεται κατά κάποιο τρόπο η πορεία της αντίδρασης.

 • Έτοιμο απλό πρόγραμμα προσομοίωσης

Πρόκειται για ένα freeware πρόγραμμα προσομοιωτή το Crocodile Clips 3 Elementary Edition που το βρίσκει κανείς στην διεύθυνση http://www.crocodile-clips.com/m6_4.htm.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτού του είδους είναι η απλότητά τους, η χρήση τους σε ένα μόνο τομέα και ο ελάχιστος (ακόμα και μηδενικός) χρόνος εκμάθησης.

 • Χρήση applet

  Στο Internet βρίσκει πλέον κανείς πλήθος από applets (μικρές εφαρμογές σε Java που εκτελούνται στα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει μια συλλογή από τέτοια applets που τον εξυπηρετούν στη διδασκαλία του. Σαν παράδειγμα δείχνεται ένα applet σχετικά με τη δημιουργία σκιάς, παρασκιάς και σύνθεσης χρωμάτων, που βρέθηκε στη διεύθυνση:
  http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/
  shadow/shadow.html

 • Χρήση δικτυακού τόπου

  Σήμερα βρίσκει κανείς στο Internet μεγάλο αριθμό δικτυακών τόπων που προσφέρουν μαθήματα και πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές επιστήμες. Πολλά από αυτά προσφέρουν on line εικονικά εργαστήρια ή έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη βάση από applets σχετικά με εικονικά πειράματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των μαθημάτων Φ.Ε. Ένας τέτοιος τόπος βρίσκεται στην διεύθυνση:
  http://ir.chem.cmu.edu/irproject/
  applets/virtuallab/

  που περιέχει και ένα εικονικό εργαστήριο Χημεία.

 • Applets Οπτικής Β' Γυμνασίου

  Μια συλλογή από applets κατάλληλα για τη μελέτη της Οπτικής Β' Γυμνασίου (και όχι μόνο). Οι οδηγίες είναι στα ελληνικά και όπου είναι δυνατόν έχει γίνει και μετάφραση των περιεχομένων του applet.

  Αφού κατεβάσετε το αρχείο αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα σε ένα φάκελο ή σε μια δισκέτα και τρέξτε το αρχείο index.htm.


Για περισσότερο δωράν εκπαιδευτικό λογισμικό επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

Εκπαιδευτικό λογισμικό Φυσικής - Χημείας

 

Copyright © 2002 - 2003 Παντελής Μπαζάνος