Κουκούλης  Παράσχος  δάσκ@λος  στο  1ο  Δημοτικό  σχολείο  Αγίου   Δημητρίου

Αρχική  σελίδαγια   μένατο  σχολείο  μουεπικαιρότητασχολικάχρήσιμοι σύνδεσμοι

 

 

Νόμος  1566-1985

Ολοήμερο   σχολείο

Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού  έργου  2011-12

Αυτοαξιολόγηση  σχολικής  μονάδας

Βιβλία   δασκάλου  όλων  των  τάξεων

Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων ( Προεδ. διάταγμα 201/1998 )