Κουκούλης  Παράσχος  δάσκ@λος  στο  1ο  Δημοτικό  σχολείο  Αγίου   Δημητρίου

Αρχική σελίδαγια  μένατο σχολείο μουεκπαιδευτικάεπικαιρότητασχολικά

 

Σελίδες για τη Γεωγραφία

 

Σελίδες για την Ιστορία

 

 

Σελίδες για τα Μαθηματικά

 

 

Σελίδες για τη Φυσική

Σελίδες εκπαιδευτικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ
Δάσκαλος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
Δάσκαλος

ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Δάσκαλος

ΝΙΚΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ
Φυσικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλόλογος

 

Σελίδες για την Εκπαίδευση

 

Σελίδες για το Περιβάλλον

 

 

  πηγή : Σαλονικίδης  Γιάννης