Κουκούλης  Παράσχος  δάσκ@λος  στο  1ο  Δημοτικό  σχολείο  Αγίου   Δημητρίου

Αρχική  σελίδαγια   μέναεκπαιδευτικάεπικαιρότητασχολικάχρήσιμοι σύνδεσμοι

 

το σχολείο μας

Το 1ο Δημ. Σχολ. Αγ. Δημητρίου ιδρύθηκε το 1930 και όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα του , είναι το πρώτο σχολείο του δήμου μας.
Βρίσκεται στην οδό Τατάκη 24 . Σήμερα λειτουργεί σαν 7θεσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο.